Overzicht van 20 jaar vrijwilligerswerk in de Wieden

 

laatste wijziging  dinsdag 29 december 2020

Het vrijwilligerswerk in De Wieden is op 21 december 2000 gestart met een groep van ca 10 mensen in de leeftijd van 50 tot ca 78 jaar. Om de 14 dagen werd er op de dinsdag gewerkt.

In de loop der jaren is het aantal vrijwilligers gestegen naar ruim 50 waardoor er in 2020 op dinsdag t/m woensdag meerdere groepjes van 2 tot 7 mannen, veeal zelfstandig werken van van 9.00 tot ca 15.00 uur. Sommige werkzaamheden worden begeleid door een boswachter.Vrijwilligers die werken met een bosmaaier of motorzaag krijgen daarvoor eerst een opleiding en zijn voorzien van beschermende uitrusting.

Het werken met leeftijdsgenoten in een prachtige omgeving slaat zo aan dat diverse vrijwilligers al meer dan 5, 10 of 15 jaar meewerken! Dat kan omdat rekening gehouden wordt met je fysieke beperkingen. Onderstaande foto is gemaakt tijdens de gemeenschappelijke jaarafsluiting eind december 2019.

                               

                  

   
  8 december 2020

Boswachter Roelof de Jonge geeft me een attentie vanwege          20 jaar vrijwilligerwerk in De Wieden

  18 februari 2020

De Tjasker bij het Bezoekerscentum is bezweken tijdens de storm Ciara van              9 februari.

Hij wordt afgebroken en opgeslagen. In de loop van 2020 restaureert vrijwilliger Jan van Schaik hem

   15 oktober 2019

 Hekken repareren (onder toezicht)

 14 mei 2019

 Herstelwerk Kierswijdekooi

 

29 januari 2019

Houtzaagwerk achter de Roekebosch. 

 

2 mei 2018

Het strandje aan de Blauwehand-seweg: Ballijnen uitleggen, een lastige klus met toenemende wind ........ uiteindelijk goedgekomen.

11 april 2018

200 meter van het laarzenpad, bij het Bezoekerscentrum, van recyclebare kunststof roosters voorzien

 

20 februari 2018

Overhangende takken verwijderen naast de weg langs de Arembergergracht

 

 

19 december 2017

Afsluiting van het seizoen met een evaluatiebijeen-komst en een stampotbuffet.

Locatie Ronduite

 

 

30 september 2017

Excursie naar de Natuurboerderij Weidevol van Hermen en Leanne Spans aan de rand van de Barsbekerbinnenpolder bij Zwartsluis

 

 

21 maart 2017

Afvoeren van de plantenresten en modder die bij het schoonmaken van greppels er uit gehaald is

 

 

21 februari 2017

Rietkammen

 

 

1 november 2016

Vernieuwen informatiepanelen in Jonen

 

 

14 juni 2016

Uitbreiding van het vlonderpad bij het Bezoekerscentrum

 

 

9 februari 2016

Vervangen dakplaten en slechte rietmatten van het observatiepunt Aalscholverkolonie.

Plaatsen nieuwe informatieborden

 

 

8 december 2015

Greppels in het trilveen schoonmaken, zodat zure regen afgevoerd kan worden naar de sloten

 

 

30 juni 2015

Onderhoud bebording: (ver-) plaatsen van borden

 

14 april 2015

Zwerfvuil opruimen aan de oevers van het Giethoornsemeer en de sloten rond Dwarsgracht

 

17 maart 2015

Ruigte en oud-riet ophopen op het terrein bij Kamphof

 

16 september 2014

Vervangen van een rietscherm in de Bakkerskooi

 

15 april 2014

Plaatsen van een welkomstbord bij de watertoren in Sint Jansklooster, die als uitkijkpunt toegankelijk is gemaakt

 

4 februari 2014

Wilgenknotten langs de Woldweg

 

29 oktober 2013

Na een fikse storm is de Tjasker defect geraakt. Onderdelen moeten worden vernieuwd. Demonteren dus.

 

 

14 mei 2013

Even nagenieten van de boom die we opgeruimd hebben.

 

16 april 2013

Het laarzenpad wordt door de vele voetgangers te breed. Met deze roosters wordt het pad steviger en daardoor minder breed.

 

 

2 april 2013

Tijdens een storm is een boom dwars over een vangpijp in de Kiersche Wijde-eendenkooi gevallen. Herstelwerkzaamheden uitvoeren.

 

 

  21 augustus 2012

Op weg vanaf de werkschuur naar de Bakkerskooi voor onderhoudswerkzaamheden

  20 maart 2012

Vernieuwen van de toegangen tot de ophaalbrug naar/van het laarzenpad bij het Bezoekerscentrum in St.Jansklooster

  10 januari 2012

Opschonen van het moerasgebied ten oosten van het Kiersche Wijde. Houtwallen en boompjes in het riet omzagen en opruimen

  20 september 2011

Hooien op het trilveen. Het heeft de laatste tijd zoveel geregend dat op sommige plekken niet met een machine gewerkt kan worden. Dus komen o.a. de vrijwilligers in aktie.

  26 juli 2011

De Kiersche Wijde kooi wordt weer in gebruik genomen. Daarom moet er een nieuwe afsluitbare toegangsbrug geplaatst worden

  20 maart 2011

Afgelopen winter zijn de zitbanken van de rondvaartboten weer voorzien van enkele lagen lak. Vandaag zijn de banken teruggeplaatst en maken we een korte rondvaart.

  30 november 2010

De randen van de houtwallen, die aan  sloten grenzen, moeten regelmatig ingekort worden om het afval, dat bij het schoonmaken van de sloten vrijkomt, met een machine op de wal te kunnen deponeren.

  24 augustus 2010

Aan de Beulakerweg is het vlonderpad naar het uitkijkpunt over het Zuidein-digerwijde verzakt. Grondige renovatie is noodzakelijk

  13 juli 2010

De ganzenrasters, die in het voorjaar geplaatst zijn om te voorkomen dat de ganzen de aan het broedgebied grenzende weiland kaalvreten, worden weer opgeruimd en opgeslagen

 

 

20 april en 4 mei 2010 

In de Otterskooi wordt, ter afsluiting van de algehele renovatie, twee korvenhuisje geheel opnieuw gebouwd.

 

  26 januari 2010    

Bij  -11C. gaan we aan het werk om in de Kiersche Wijdekooi ruim 20 meter rietscherm te vervangen.

 

  juni 2009

Op traditionele manier wordt het hooi bij het Bezoekerscentrum afgevoerd.

 

  juli 2008

Een deel van de terreinploeg keert terug, bij de werkschuur, van het werk in de Bakkerskooi

 

  april 2008

Restauratie vangpijp in de Otterskooi (eendenkooi). De pijp wordt weer in zijn oorspronkelijke lengte teruggebracht.

 

  december 2007

Afvoersloten in het trilveen, na 3 jaar, weer open maken zodat zure regen afgevoerd wordt en (bij droogte) schoon water toegevoerd kan worden

 

  mei 2007

Na 40 dagen droogte konden enkele bruggen in het Kiersche Wijdepad in de ecoleum gezet worden

 

  februari 2007

Herstellen van de stormschade in de Otterskooi. Tientallen meters rietscherm lagen tegen de vlakte

 

  december 2006

Uitdunnen van houtwallen bij het Kiersche Wijde pad

 

  september 2006

Herstel van rietschermen in de  Bakkerseendenkooi

 

  mei 2006

Onderhoud hekwerk en bruggen in het Kiersche Wijdepad

 

  maart 2006

Onderhoud van het laarzenpad bij het Bezoekerscentrum

 

  februari 2006

Vernieuwen van de aanlegsteiger bij de  Aalscholverkolonie

 

  januari/februari 2006

Opruimen van het overjarig riet bij het Bezoekerscentrum in St. Jansklooster

 

  december 2005

Wederopbouw van de Veentent bij het Bezoekerscentrum in St.Jansklooster

 

  november 2005

Afbraak van de Veentent om er onder een nieuwe fundering te kunnen aanbrengen. Bij het Bezoekerscentrum in St.Jansklooster

 

  juli 2005

Grasmaaisel opruimen in de Kiersche Wijde eendenkooi

 

  juni 2005

Plaatsen van een informatiebord bij het Bezoekerscentrum in St. Jansklooster

 

  april 2005

Onderhoud van de pick-nick tafels van het Bezoekerscentrum

 

  april 2005

Verstevigen van het Laarzenpad

 

  januari 2005

Herstel toegangsbrug tot de Aalscholverkolonie

 

  januari 2005

Erwtensoep in kijkhut van de Aalscholverkolonie

 

  september 2004

Verbeteren van de aanlegsteigers in het Laarzenpad

 

  september 2004

Herstel van het korvenhuisje in de Bakkerskooi

 

  augustus 2004

Samen lunchen bij het hooiland

 

  november 2004

Vernieuwen van de rietschermen in de Bakkerskooi

 

  november 2004

Restauratie van de deuren uit het kooikershuisje van de Kiersche Wijde eendenkooi

 

  augustus 2004

Werken in het hooiland

 

 

augustus/september 2003

Bij het bezoekerscentrum wordt het schippershuisje gebouwd

 

15 oktober 2002

Riet opzetten in de Kiersche Wijdekooi

 

16 oktober 2001

Deze bok lag geheel onderwater in de 3e vangpijp van de Kiersche Wijdekooi. Met de kraan eerst de voorkant bovenwater getrokken en toen begonnen met leegpompen.