Zwarte Stern

Omhoog

    

 

                                                                                                                                    laatste wijziging zondag 04 maart 2018

Ruim 500 broedvlotjes worden jaarlijks in De Wieden uitgezet. De locaties waar dat plaatsvindt worden o.a. bepaald aan de hand van beschutting door een rietkraag tegen de ZW-wind , rustige plaats waar geen toeristen komen, voldoende dichte begroe´ng door waterlelies en dotters, begraasde weilanden in de naaste omgeving. Onderstaand foto's (2010) van zo'n locatie. De eerste is gemaakt op 24 april, de 2e op 18 mei, de 3e op 7 juni. Bij de eerste twee foto's is de ligging van de broedvlotjes nog goed te overzien, maar bij de derde is dat een stuk minder. Vandaar dat per rij van 6 vlotjes tussen het 3e en 4e vlotje en markeringsstok met twee kleurringen geplaatst is. Op de monitoringdocumenten zijn de verschillende kleurencombinaties voorgedrukt. De vlotjes worden vanaf zo'n stok benoemd als L(inks)1, L2 en L3 en R(echts)1, R2 en R3. Hierdoor is het mogelijk dat iedere week andere vrijwilligers de locatie monitoren en er betrouwbare gegevens verkregen worden.

Sinds 2013 zijn de monitordocumenten jaarlijks aangepast vanwege voortschrijdend inzicht en een grotere variatie in soorten broedvlotjes. De verwerking van de gegevens gebeurt sindsdien door vrijwilligers

In 2017 is op een groot aantal vlotjes nestbescherming aangebracht in de vorm van tuinhekgaas aan de randen van het vlotje. Staatsbosbeheer had hier goede resultaten mee behaald. Alle vlotjes kregen een uniek nummer per locatie zodat fouten in de duiding tijdens het monitoren tot een minimum terug gebracht werden.

.

   

Hier kunt u een filmpje bekijken over het uitzetten van broedvlotjes voor de Zwarte Stern in De Wieden

Door hier te klikken kunt u onderstaande presentatie bekijken

De evaluatie van het project in 2008 is hier te bekijken

Het verslag van de werkgroep Zwarte Stern over het jaar 2016 kunt u hier inzien

De resultaten van het monitoren van vlinders in 2016 ziet u hier