Blad 1 van 5 bladen Volgend blad    Laatste blad

Parenteel van Jencke Wyties

laatste wijziging maandag 03 augustus 2020

 I.1    Jencke Wyties.
Gehuwd met Foekje Rycx.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wythie Jenckes (zie II.1).

II.1    Wythie Jenckes, geboren ca 1580 te Oldeboorn, overleden na 1635, zoon van Jencke Wyties (zie I.1) en Foekje Rycx.
Kind:
   1.  Jencke Wythies (zie III.1).

III.1    Jencke Wythies, geboren ca 1600, overleden voor 1695, zoon van Wythie Jenckes (zie II.1).
Gehuwd ca 1625 met Aef Johannesdr, geboren ca 1600.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aucke Jentkes SCHROOR (zie IV.1).

IV.1    Aucke Jentkes SCHROOR, geboren 1626 te Haskerdijken, zoon van Jencke Wythies (zie III.1) en Aef Johannesdr.
Gehuwd op 05-06-1654 te Haskerland met Hylk THYSSES, geboren te Haskerdijken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thys Aukes (zie V.1).

V.1    Thys Aukes, geboren ca 1655 te Haskerdijken, overleden 1695, zoon van Aucke Jentkes SCHROOR (zie IV.1) en Hylk THYSSES.
Gehuwd voor de kerk op 02-03-1684 te Poppingawier, Rauwerderhem met Grietje Harmens, geboren ca 1660, dochter van Harmen Martens en Trijntje Jacobs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Auke Thysses (zie VI.1).

VI.1    Auke Thysses, geboren 1684, overleden 1756 te Terhorne, zoon van Thys Aukes (zie V.1) en Grietje Harmens.
Gehuwd met Tietje Ruurds.
Uit dit huwelijk:
   1.  Grietje Aukes, geboren ca 1713.
   2.  Thys Aukes (zie VII.2).
   3.  Ruurd Aukes, geboren ca 1716.
   4.  Feikje Aukes, geboren ca 1717.
   5.  Jacob Aukes, geboren 1728 te Terhorne.
   6.  Klaas Aukes, geboren ca 1730.
   7.  Pieter Aukes.

VII.2    Thys Aukes, geboren ca 1714 te Oppenhuizen, overleden op 27-01-1801 te Abbega, zoon van Auke Thysses (zie VI.1) en Tietje Ruurds.
Gehuwd op 17-07-1739 te Terzool met Lipkjen Arjens, geboren ca 1718 te Goïngarijp, gedoopt op 10-02-1753 te Sneek, overleden op 24-12-1798 te Abbega, dochter van Arrien Wybrens en Fokjen Jarigs Jarichs.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybren Tysses JAARSMA (zie VIII.1).
   2.  Auke Tyssens JAARSMA (zie VIII.3).
   3.  Tytje Tijsses JAARSMA (zie VIII.6).
   4.  Arjen Tysses JAARSMA (zie VIII.7).
   5.  Fokje, geboren ca 1748 te Sneek.
   6.  Klaas Thijsens JAARSMA (zie VIII.10).
   7.  Jarig Thijses (zie VIII.13).
   8.  Feykjen Tysses JAARSMA (zie VIII.16).
   9.  Richtje Tijsses JAARSMA (zie VIII.18).
   10.  Grietje Thysses JAARSMA (zie VIII.20).
   11.  Gerrit Thysses JAARSMA (zie VIII.21).
   12.  Ypke Tysses JAARSMA, geboren 1765 te Abbega, gedoopt op 05-09-1789 te IJlst, overleden op 25-07-1810 te IJlst.
Gehuwd voor de kerk op 13-02-1791 te Abbega met Pietje Hyltjes, 38 jaar oud, geboren op 06-01-1753 te Abbega, overleden op 01-06-1820 te Nijland, Wymbritseradeel op 67-jarige leeftijd, dochter van Hyltje Gerbens SIERSMA en Jeltje Yemes WIERSMA.

VIII.1    Wybren Tysses JAARSMA, geboren op 28-02-1739 te Sneek, gedoopt op 08-09-1771 te IJlst, overleden op 22-03-1818 te Heeg op 79-jarige leeftijd, zoon van Thys Aukes (zie VII.2) en Lipkjen Arjens.
Gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 03-05-1778 te Abbega met Dieuwke Hyltjes, 22 jaar oud, geboren op 01-06-1755 te Abbega, gedoopt op 15-02-1778 te IJlst, overleden op 09-10-1817 te Heeg op 62-jarige leeftijd, dochter van Hyltje Cornelis en Froukje Tjalkes.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arrien Wybrens JAARSMA (zie IX.1).
   2.  Lipkjen Wybrens JAARSMA (zie IX.4).
   3.  Foekjen Wybrens JAARSMA (zie IX.5).
   4.  Thys Wybrens JAARSMA (zie IX.6).
   5.  Froukjen Wybrens JAARSMA (zie IX.9).
   6.  Corneliske Wybrens JAARSMA (zie IX.11).

IX.1    Arrien Wybrens JAARSMA, geboren op 30-08-1782 te Abbega, overleden op 07-07-1868 te Nijland, Wymbritseradeel op 85-jarige leeftijd, zoon van Wybren Tysses JAARSMA (zie VIII.1) en Dieuwke Hyltjes.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-09-1804, gehuwd voor de kerk op 09-09-1804 te Bolsward met Fokeltje Sjirks JOUSTRA, 20 jaar oud, geboren op 07-03-1784 te Boslward, overleden op 06-05-1872 te Hennaarderadeel op 88-jarige leeftijd, dochter van Sierk Douwes en Neeltje Jelles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybren Arjens JAARSMA (zie X.1).
   2.  Neeltje Arjens JAARSMA (zie X.4).
   3.  Sjirk Arjens JAARSMA, geboren op 08-07-1820 te Wymbritseradeel, overleden op 04-10-1841 te Wymbritseradeel op 21-jarige leeftijd.

X.1    Wybren Arjens JAARSMA, geboren op 07-12-1809 te Bolsward, overleden op 27-05-1872 te Nijland, Wymbritseradeel op 62-jarige leeftijd, zoon van Arrien Wybrens JAARSMA (zie IX.1) en Fokeltje Sjirks JOUSTRA.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 19-06-1847 te Wymbritseradeel met Marijke Jelles WIERSMA, 28 jaar oud, geboren op 17-10-1818 te Oldeboorn, Utingeradeel, overleden op 11-09-1901 te Nijland, Wymbritseradeel op 82-jarige leeftijd, dochter van Jelle Jans WIERSMA en Martje Jelles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjen JAARSMA, geboren op 25-09-1859 te Wymbritseradeel, overleden op 25-11-1864 te Wymbritseradeel op 5-jarige leeftijd.

X.4    Neeltje Arjens JAARSMA, geboren op 19-02-1812 te Nijland, overleden op 01-02-1881 te Oosterend, Hennaaarderadeel op 68-jarige leeftijd, dochter van Arrien Wybrens JAARSMA (zie IX.1) en Fokeltje Sjirks JOUSTRA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 23-12-1834 te Heeg, Wymbritseradeel met Gerrit Pieters de BOER, 24 jaar oud, geboren op 04-09-1810 te Wolsum, overleden op 09-06-1890 te Hennaarderadeel op 79-jarige leeftijd, zoon van Pieter Sytzes de BOER en Dieuwke Gerrits ROLSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokeltje de BOER, geboren op 14-04-1838 te Oosterend (Heenaarderadeel).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11-05-1859 te Hennaarderadeel met Yme Tiedes VELLINGA, geboren 1833 te Oosterend, zoon van Tyde Pieters VELLINGA en Sytske Klazes RISPENS.
   2.  Dieuwke Gerrits de BOER, geboren op 20-11-1840 te Oosterend (Hennaarderadeel).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09-05-1866 te Hennaarderadeel met Sjoerd Sybrens HEEG, geboren 1840 te Kubaard, zoon van Sybren Jans HEEG en Akke Rientzes SYBRANDA.
   3.  Sjirkjen Gerrits de BOER, geboren op 13-11-1844 te Hennaarderadeel.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 13-05-1865 te Hennaarderadeel met Klaas Jarigs LEENSTRA, geboren 1841 te Sandfirden (Wymbritseradeel), zoon van Jarig Sytzes LEENSTRA en Froukjen Klazes BOSMA.

IX.4    Lipkjen Wybrens JAARSMA, geboren op 19-11-1785 te Abbega, overleden op 14-12-1826 te Oosterend, Hennaarderadeel op 41-jarige leeftijd, dochter van Wybren Tysses JAARSMA (zie VIII.1) en Dieuwke Hyltjes.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 09-09-1804 te Bolsward met Wybren Sjirks JOUSTRA, geboren 1777 te Wolsum, overleden op 16-09-1844 te Hennaarderadeel, zoon van Sierk Douwes en Neeltje Jelles.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjerk Wybrens JOUSTRA, geboren 1806 te Oosterend, overleden op 01-02-1816 te Oosterend.
   2.  Wybren Wybrens JOUSTRA, geboren op 21-08-1807 te Wolsum, Bolsward, overleden op 15-01-1859 te Lutkewierum op 51-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-05-1836 te Hennarderadeel met Jeltje Hotzes de BOER, geboren 1800 te Rauwerd (Rauwerderhem), dochter van Hotze Adams de BOER en Trijntje Thomas BOERSMA.
   3.  Dork Wybrens JOUSTRA, geboren op 28-08-1809 te Wolsum (Wymbritseradeel), overleden op 12-12-1872 te Hennaarderadeel op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-11-1841 te Hennaarderadeel met Rinse Sybrens BROUWER, 49 jaar oud, geboren op 22-11-1791 te Bolsward, overleden op 04-07-1869 te Hennaarderadeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Sybren Jan en Jeltje HANTJES.
   4.  Andries Wybrens JOUSTRA, geboren op 16-08-1811 te Oosterend, overleden op 02-09-1852 te Hennaarderadeel op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 13-05-1848 te Hennaarderadeel met Yke Jacobs HIEMSTRA, 25 jaar oud, geboren op 26-04-1823 te Oosterend, dochter van Jakob Ates HIEMSTRA en Symentje KLAZES.
   5.  Neeltje Wybrens JOUSTRA, geboren op 27-10-1813 te Oosterend (Hennarderadeel), overleden op 07-02-1853 te Hennaarderadeel op 39-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 10-05-1834 te Workum met Johannes Jacobus van DIJK, geboren 1807 te Deersum (Rauwerderhem), overleden na 1853, zoon van Jacobus Johannes van DIJK en Yke Tjipkes ZIJLSTA.
   6.  Antje Wybrens JOUSTRA, geboren op 25-08-1815 te Oosterend, overleden op 16-10-1859 te Baarderadeel op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1843 te Hennaarderadeel met Johannes Piers SANTEMA, geboren 1815 te Britswerd (Baarderadeel), zoon van Pier Abes SANTEMA en Tryntje SIEBRENS.
   7.  Sjerk Wybrens JOUWSTRA, geboren op 18-09-1818 te Oosterend (Hennaarderadeel).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23-05-1840 te Hennaarderadeel met Trijntje ELSINGA, geboren 1819 te Wirdum (Leeuwarderadeel), dochter van Tjipken Heerds ELSINGA.
   8.  Anke Wybrens JOUWSTRA, geboren op 11-02-1820 te Hennarderadeel, overleden op 01-04-1886 te Joure, Haskerland op 66-jarige leeftijd.
   9.  Kornelus Wybrens JOUSTRA, geboren op 10-07-1824 te Oosterend (Hennaarderadeel), overleden na 1861.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02-01-1850 te Hennaarderadeel met Trijntje Harmens van der MEER, geboren 1823 te Itens, overleden na 1861.

IX.5    Foekjen Wybrens JAARSMA, geboren op 28-01-1788 te Abbega, gedoopt op 06-03-1808 te IJlst, overleden op 21-02-1846 te Doniaga op 58-jarige leeftijd, dochter van Wybren Tysses JAARSMA (zie VIII.1) en Dieuwke Hyltjes.
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 10-05-1807 te Heeg met Doede Arjens JAARSMA, 29 jaar oud (zie IX.36).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuwke Doedes JAARSMA (zie X.23).
   2.  Arjen Doedes JAARSMA (zie X.24).
   3.  Brechtje Doedes JAARSMA (zie X.27).
   4.  Tytje Doedes JAARSMA, geboren op 02-11-1815 te Heeg (Wymbritseradeel), overleden op 05-01-1879 te Lemmer op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-05-1838 te Lemsterland met Geert Wybrens LANDMAN, geboren 1801, overleden op 23-08-1874 te Lemsterland.
   5.  Wybren Doedes JAARSMA (zie X.30).
   6.  Ane Doedes JAARSMA (zie X.32).
   7.  Kornelis Doedes JAARSMA, geboren op 08-05-1825 te Doniaga (Doniawerstal), overleden op 24-01-1871 te Uitwellingerga (Wymbritseradeel) op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 10-05-1862 te Wymbritseradeel met Gettje Hendriks WAAYER, 32 jaar oud, geboren op 24-02-1830 te Wymbritseradeel, overleden op 01-10-1875 te Workum op 45-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Gerbens WAAYER en Ansk Durks VISSER.

X.23    Dieuwke Doedes JAARSMA, geboren op 20-08-1808 te Heeg, gedoopt te IJlst, overleden op 26-05-1891 te Follega (Lemsterland) op 82-jarige leeftijd, dochter van Doede Arjens JAARSMA (zie IX.36) en Foekjen Wybrens JAARSMA (zie IX.5).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27-04-1834 te Lemsterland met Anne Wybrens LANDMAN, 30 jaar oud, geboren op 16-07-1803 te Wijckel, overleden op 11-09-1882 te Doniaga (Lemsterland) op 79-jarige leeftijd, begraven te Follega, zoon van Wybren Jolles LANDMAN en Pierke GEERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wybren LANDMAN, geboren op 23-02-1835 te Lemsterland, overleden op 04-02-1907 te Wymbritseradeel op 71-jarige leeftijd.
   2.  Fokjen LANDMAN, geboren op 12-02-1838 te Lemsterland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13-05-1859 te Doniawerstal met Sint KOLK.
   3.  Doede LANDMAN, geboren op 03-02-1840 te Doniawerstal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25-05-1866 te Doniawerstal met Hiltje de BOER, 24 jaar oud, geboren op 31-08-1841 te Doniawerstal, dochter van Wiebe Anes de BOER en Anke Gerbens WESTRA.
   4.  Piertje LANDMAN, geboren op 08-04-1842 te Doniawerstal.
   5.  Arjen LANDMAN, geboren op 07-10-1844 te Doniawerstal.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-05-1874 te Doniawerstal met Nieske de BOER, 23 jaar oud, geboren op 06-07-1850 te Doniawerstal, dochter van Wiebe Anes de BOER en Anke Gerbens WESTRA.
   6.  Antje LANDMAN, geboren op 29-03-1847 te Doniawerstal.
   7.  Tietje LANDMAN, geboren op 28-01-1851 te Doniawerstal.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-05-1874 te Doniawerstal met Yme BOUSTRA.

X.24    Arjen Doedes JAARSMA, geboren op 14-10-1810 te Heeg, overleden op 07-07-1838 te Follega, Lemsterland op 27-jarige leeftijd, zoon van Doede Arjens JAARSMA (zie IX.36) en Foekjen Wybrens JAARSMA (zie IX.5).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-04-1833 te Lemsterland met Eelkjen Martens KOOPMANS, 22 jaar oud, geboren op 05-03-1811 te Follega, overleden op 13-02-1881 te Lemsterland op 69-jarige leeftijd, dochter van Marten Hendiks KOOPMANS en Akke Aukes BAKKER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokjen Arjens JAARSMA (zie XI.20).
   2.  Doede Arjens JAARSMA (zie XI.22).

XI.20    Fokjen Arjens JAARSMA, geboren op 26-12-1833 te Lemsterland, overleden op 03-11-1909 te Bovenkarspel op 75-jarige leeftijd, dochter van Arjen Doedes JAARSMA (zie X.24) en Eelkjen Martens KOOPMANS.
Gehuwd (1) op 17-jarige leeftijd op 01-10-1851 te Rotterdam met Sipke Alberts van der ZEE, 28 jaar oud, geboren op 20-10-1822 te Opsterland, overleden op 07-10-1855 te Rotterdam op 32-jarige leeftijd, zoon van Albert Jacobs van der ZEE en Joukjen Tjibbes van HOUTEN.
Gehuwd (2) op 23-jarige leeftijd op 05-02-1857 te Haarlemmermeer met Lourens BLOEMENDAAL, 32 jaar oud, geboren op 04-09-1824 te Bovenkarspel, overleden op 31-10-1898 te Bovenkarspel op 74-jarige leeftijd, zoon van Rijnder BLOEMENDAAL en Aagje BIJL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Eekjen van der ZEE, geboren op 18-08-1852 te Opsterland, overleden op 15-09-1930 te Woerden op 78-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Reinder Lourens BLOEMENDAAL, geboren op 18-08-1858 te Haarlemmermeer, overleden op 13-06-1950 te Enkhuizen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-05-1884 te Bovenkarspel met Jantje de HOOP, 34 jaar oud, geboren op 05-05-1850 te Terbayen, overleden op 06-11-1889 te Enkhuizen op 39-jarige leeftijd.
   3.  Arie Doede BLOEMENDAAL, geboren op 10-06-1861 te Haarlemmermeer, overleden op 28-01-1915 te Enkhuizen op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24-04-1890 te Andijk met Neeltje GROOT, 28 jaar oud, geboren op 06-01-1862 te Andijk, overleden op 01-10-1931 te St.Annaland op 69-jarige leeftijd.
   4.  Aagje Trijntje BLOEMENDAAL, geboren op 23-04-1864 te Haarlemmermeer, overleden op 01-12-1941 te Enkhuizen op 77-jarige leeftijd.
   5.  Jan Marten Willem BLOEMENDAAL, geboren op 29-01-1866 te Haarlemmermeer, overleden op 02-05-1936 te Santpoort, Velsen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-11-1890 te Franeker met Trijntje RINGMA, 22 jaar oud, geboren op 31-07-1868 te Franeker, overleden op 26-02-1957 te Franeker op 88-jarige leeftijd.
   6.  Grietje BLOEMENDAAL, geboren op 09-11-1867 te Haarlemmermeer, overleden op 29-08-1877 te Bovenkarspel op 9-jarige leeftijd.
   7.  Lourens Cornelis BLOEMENDAAL, geboren op 20-01-1871 te Bovenkarspel, overleden op 30-08-1930 te Renkum op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 05-08-1868 te Sneek met Geertje SIJBRANDY, geboren op 06-01-1868 te Workum, overleden op 16-05-1950 te Arnhem op 82-jarige leeftijd, dochter van Hans Sikkes SIJBRANDY en IJtje Pieters de JONG.
   8.  Doortje BLOEMENDAAL, geboren op 04-01-1873 te Bovenkarspel, overleden op 31-12-1913 te Amsterdam op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-10-1900 te Bovenkarspel met Hendrik KLEIN, 27 jaar oud, geboren op 25-11-1872 te Lemsterland.
   9.  Trijntje BLOEMENDAAL, geboren op 15-02-1877 te Bovenkarspel, overleden op 12-03-1892 te Bovenkarspel op 15-jarige leeftijd.

XI.22    Doede Arjens JAARSMA, geboren op 16-01-1837 te Follega (Lemsterland), overleden op 10-04-1912 te Lemmer (Lemsterland) op 75-jarige leeftijd, zoon van Arjen Doedes JAARSMA (zie X.24) en Eelkjen Martens KOOPMANS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-05-1863 te Lemsterland, gehuwd voor de kerk op 17-05-1863 met Akke KOK, 24 jaar oud, geboren op 26-05-1838 te Lemsterland, overleden op 24-07-1892 te Lemsterland op 54-jarige leeftijd, dochter van Marten Gerbens KOK en Wiepkjen Jeltes DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eelkjen Doedes JAARSMA (zie XII.16).
   2.  Arjen Doedes JAARSMA, geboren op 30-06-1866 te Eesterga, Lemsterland, overleden op 07-02-1931 te Leeuwarden op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-05-1892 te Lemsterland met Jeltje KOOPMAN, 25 jaar oud, geboren op 17-05-1866 te Echten, Lemsterland, overleden op 31-01-1929 te Lemsterland op 62-jarige leeftijd, dochter van Nanne Jans KOOPMAN en Klaasje Pieters BOUMA.
   3.  Wiepkjen Doedes JAARSMA, geboren op 26-08-1867 te Lemsterland, overleden op 09-10-1867 te Lemsterland, 44 dagen oud.
   4.  Marten JAARSMA, geboren op 26-08-1867 te Lemsterland, overleden op 08-10-1867 te Lemsterland, 43 dagen oud.
   5.  Wiepkjen Doedes JAARSMA (zie XII.22).
   6.  Marten / Martin JAARSMA (zie XII.23).
   7.  Germen Doedes JAARSMA (zie XII.25).
   8.  Fokje Doedes JAARSMA (zie XII.28).
   9.  Siemen Marten Doedes JAARSMA, geboren op 14-06-1876 te Lemsterland, overleden op 18-01-1877 te Lemsterland, 218 dagen oud.

XII.16    Eelkjen Doedes JAARSMA, geboren op 15-02-1864 te Follega, Lemsterland, overleden voor 1913 te Duitsland, dochter van Doede Arjens JAARSMA (zie XI.22) en Akke KOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06-05-1887 te Lemsterland met Cornelis Koops KOOY, 24 jaar oud, geboren op 05-04-1863 te Oosterzee, Lemsterland, zoon van Koop Koops KOOY en Hasseltje Cornelis BOERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hasseltje KOOY, geboren op 06-08-1887 te Lemsterland.
   2.  Doede KOOY, geboren op 29-04-1889 te Lemsterland.
   3.  Koop KOOY, geboren op 06-06-1891 te Lemsterland.
   4.  Akke KOOY, geboren op 03-10-1893 te Lemsterland.
   5.  Sijke KOOY, geboren op 27-07-1896 te Doniawerstal, overleden voor 1913.
   6.  Christine KOOY.

XII.22    Wiepkjen Doedes JAARSMA, geboren op 09-08-1868 te Lemsterland, overleden op 29-06-1940 te Haskerland op 71-jarige leeftijd, begraven 1940 te Joure, dochter van Doede Arjens JAARSMA (zie XI.22) en Akke KOK.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 02-06-1893 te Lemsterland met Jenne Oenes DIJKSTRA, 25 jaar oud, geboren op 17-01-1868 te Molkwerum, overleden op 10-09-1940 te Haskerland op 72-jarige leeftijd, begraven te Joure, zoon van Oene Jennes DIJKSTRA en Froukje Gerrits van der SLUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oene DIJKSTRA, geboren op 13-07-1894 te Eesterga Lemsterland, overleden te Sneek, begraven te Joure.
   2.  Doede DIJKSTRA, geboren op 12-02-1899 te Lemsterland, overleden op 02-11-1916 te Lemsterland op 17-jarige leeftijd.
   3.  Froukje Akke DIJKSTRA, geboren op 20-04-1901 te Eesterga (Lemsterland0, overleden te Lemmer, begraven te Lemmer.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05-06-1924 te Lemmer met Albert Hendrik VISSER, geboren op 20-04-1899 te Lemmer, overleden te Lemmer, begraven te Lemmer, zoon van Hillebrand VISSER en Martje van der GAAST (zie XII.32).

XII.23    Marten / Martin JAARSMA, geboren op 19-03-1870 te Eesterga, Lemsterland, overleden te Ottawa County, MI, zoon van Doede Arjens JAARSMA (zie XI.22) en Akke KOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 03-07-1893 te Grand Rapids, Kent, Michigan, USA met Okje / Annie HAVEN, 21 jaar oud, geboren op 10-07-1871 te Doniawerstal, overleden 03-1953, dochter van Gerben Berends HAVEN en Trijntje Atzes de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doede / Dewey JAARSMA, geboren op 22-04-1894 te Wyoming Township, Kent, MI, overleden te Holland, Ottawa, MI.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-11-1924 te Holland, MI met Cora J. KOLE, geboren op 18-07-1900 te Leota Minn, Iowa, overleden te Byron Center, Kent, MI, dochter van William KOLE en Grace BRINKS.
   2.  Tena JAARSMA (zie XIII.13).
   3.  Effie JAARSMA (zie XIII.15).
   4.  Gertrude JAARSMA, geboren op 27-01-1903 te MI, overleden te Grand Rapids, MI.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 23-12-1933 met Henry J. FRENS, geboren op 31-12-1898, overleden te Grand Rapids, Kent, MI.
   5.  Cora JAARSMA (zie XIII.19).
   6.  Gerrit JAARSMA (zie XIII.20).
   7.  Andrew JAARSMA (zie XIII.22).

XIII.13    Tena JAARSMA, geboren op 08-07-1896 te Michigan, overleden te Saginaw, MI, dochter van Marten / Martin JAARSMA (zie XII.23) en Okje / Annie HAVEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-06-1922 te Allendale, Ottawa, Michigan met Gerrit John WIERDA, geboren 02-1896, zoon van Frank G. WIERDA en Jennie VERINK OR VENSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerrit John WIERDA (zie XIV.1).
   2.  Gerrit John WIERDA.
Gehuwd met Virginia MARY.
   3.  Edwin J WIERDA.
Gehuwd met Jessie LEE.

XIV.1    Gerrit John WIERDA, zoon van Gerrit John WIERDA en Tena JAARSMA (zie XIII.13).
Gehuwd met Virginia Mary Lee CASE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christopher John WIERDA.
   2.  Gerrit Lee WIERDA.
   3.  Deborah Kay WIERDA.
Gehuwd met OTT.

XIII.15    Effie JAARSMA, geboren op 04-01-1901 te Allendale, Ottawa, Michigan, overleden te Holland, Ottawa, MI, dochter van Marten / Martin JAARSMA (zie XII.23) en Okje / Annie HAVEN.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 14-06-1920 te Allendale, Ottawa, MI met Frank Jr WIERDA, geboren op 01-02-1898 te Zeeland, MI, overleden te Holland, Ottawa, MiI, zoon van Frank G. WIERDA en Jennie VERINK OR VENSINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeanette V, WIERDA (zie XIV.8).
   2.  Morris J. WIERDA.
   3.  Orthea M WIERDA.
   4.  Elaine WIERDA.
Gehuwd met Clair ZWIEP.
   5.  Frank WIERDA.
Gehuwd met Audrey.
   6.  Roger WIERDA.
Gehuwd met Nancy.
   7.  Beverly WIERDA.
Gehuwd met Norman BOSS.
   8.  Shirley WIERDA.
Gehuwd met ZWIEP.

XIV.8    Jeanette V, WIERDA, dochter van Frank Jr WIERDA en Effie JAARSMA (zie XIII.15).
Gehuwd met Arthur TAZELAAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  William A. TAZELAAR.
   2.  Mary TAZELAAR.

XIII.19    Cora JAARSMA, geboren op 08-10-1905 te Allendale, MI, overleden te Holland, MI, dochter van Marten / Martin JAARSMA (zie XII.23) en Okje / Annie HAVEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-05-1933 te Holland, MI met Hendrik Klazes STIENSTRA, geboren te Wirdum, overleden te Holland, Ottawa, MI, zoon van Klaas Hendriks STIENSTRA en Eelkje de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ward Curtis STIENSTRA.
Gehuwd met Myrna SCHUITEMA.

XIII.20    Gerrit JAARSMA, geboren op 29-03-1909 te Michigan, overleden te Allendale, MI, zoon van Marten / Martin JAARSMA (zie XII.23) en Okje / Annie HAVEN.
Gehuwd met Winifred Vander WEIDE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gary Allen JAARSMA (zie XIV.23).
   2.  Roger Dale JAARSMA (zie XIV.26).

XIV.23    Gary Allen JAARSMA, geboren te Holland, MI, zoon van Gerrit JAARSMA (zie XIII.20) en Winifred Vander WEIDE.
Echtgenote is Regina SWARTS.
Gehuwd (2) met Beverly Ann SHUMAKER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Marc Allen JAARSMA (zie XV.7).
   2.  Monica Sherri JAARSMA.
Gehuwd te Kentuckey met Shannon Allen SAGESER.

XV.7    Marc Allen JAARSMA, zoon van Gary Allen JAARSMA (zie XIV.23) en Regina SWARTS.
Gehuwd met Kristine Joy ROUWENHORST.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kendra Nicole JAARSMA.
   2.  Brett Michael JAARSMA.
   3.  Lydia Mae JAARSMA.
   4.  Landen Bradley JAARSMA, geboren te Holland? MI.

XIV.26    Roger Dale JAARSMA, zoon van Gerrit JAARSMA (zie XIII.20) en Winifred Vander WEIDE.
Gehuwd met Marcia Kay MOLL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dawn Renee JAARSMA (zie XV.12).
   2.  Rodney Dale JAARSMA (zie XV.13).
   3.  Ronald Allen JAARSMA.
Gehuwd te Hudsonville, MI met Alisha Joy GRASMAN.

XV.12    Dawn Renee JAARSMA, dochter van Roger Dale JAARSMA (zie XIV.26) en Marcia Kay MOLL.
Gehuwd met Todd James (TJ) KOEKOEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Justin Todd KOEKOEK.
   2.  Jared Allen KOEKOEK.
   3.  Jaycen Dale KOEKOEK.
   4.  Kaylin Coriann KOEKOEK.

XV.13    Rodney Dale JAARSMA, zoon van Roger Dale JAARSMA (zie XIV.26) en Marcia Kay MOLL.
Gehuwd met Michell Lynn Van SOLKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alecia Marie JAARSMA, geboren te Allendale, MI.
   2.  Hunter Barrett JAARSMA.
   3.  Emma Dorlene JAARSMA.

XIII.22    Andrew JAARSMA, geboren te Michigan, overleden te Grand Rapids. MI, zoon van Marten / Martin JAARSMA (zie XII.23) en Okje / Annie HAVEN.
Gehuwd met Frances HAISMA, geboren te Michigan, overleden te Grand Rapids. MI.
Uit dit huwelijk:
   1.  James Edward JAARSMA (zie XIV.28).
   2.  Carol Jean JAARSMA (zie XIV.31).
   3.  Terry Lee JAARSMA (zie XIV.32).
   4.  Diane Kay JAARSMA (zie XIV.35).

XIV.28    James Edward JAARSMA, zoon van Andrew JAARSMA (zie XIII.22) en Frances HAISMA.
Gehuwd met Kathryn Mary KULKAWIK.
Uit dit huwelijk:
   1.  James Andrew JAARSMA (zie XV.17).
   2.  Mary Kay JAARSMA (zie XV.19).
   3.  Tara Leigh JAARSMA.

XV.17    James Andrew JAARSMA, zoon van James Edward JAARSMA (zie XIV.28) en Kathryn Mary KULKAWIK.
Kind:
   1.  KayLee JAARSMA.

XV.19    Mary Kay JAARSMA, dochter van James Edward JAARSMA (zie XIV.28) en Kathryn Mary KULKAWIK.
Gehuwd met Michael Joseph HOUSEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chad Michael HOUSEMAN.
   2.  Ryan James HOUSEMAN.
   3.  Tyler Andrew HOUSEMAN.
   4.  Brayden Thomas HOUSEMAN.

XIV.31    Carol Jean JAARSMA, dochter van Andrew JAARSMA (zie XIII.22) en Frances HAISMA.
Gehuwd met Marvin Clare de HAAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Troy Michell de HAAN (zie XV.21).
   2.  Darcy Lyn de HAAN (zie XV.24).
   3.  Nicole Marie de HAAN.
   4.  Chad Patrick de HAAN (zie XV.27).

XV.21    Troy Michell de HAAN, zoon van Marvin Clare de HAAN en Carol Jean JAARSMA (zie XIV.31).
Gehuwd met Amy Christine MATECUN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Colin Clare de HAAN.
   2.  Sidney Marie de HAAN.
   3.  Shelby Lyn de HAAN.

XV.24    Darcy Lyn de HAAN, dochter van Marvin Clare de HAAN en Carol Jean JAARSMA (zie XIV.31).
Gehuwd (1) met GREEN.
Gehuwd (2) met Bruce Charles BACON.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Asa Matison GREEN.
   2.  Evan Andrew GREEN.

XV.27    Chad Patrick de HAAN, zoon van Marvin Clare de HAAN en Carol Jean JAARSMA (zie XIV.31).
Gehuwd met Jennifer Melissa MILLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olivia Nicole de HAAN.
   2.  Ava Maxine de HAAN.

XIV.32    Terry Lee JAARSMA, zoon van Andrew JAARSMA (zie XIII.22) en Frances HAISMA.
Gehuwd met Sandra Lee LAFRANCE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jason Richard JAARSMA.
Gehuwd met Lisa KENNEDY, dochter van Paul KENNEDY en Pat.
   2.  Jodi Leigh JAARSMA (zie XV.32).

XV.32    Jodi Leigh JAARSMA, dochter van Terry Lee JAARSMA (zie XIV.32) en Sandra Lee LAFRANCE.
Gehuwd met Trey Joseph KUBIZNA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cecelia Leigh KUBIZNA.
   2.  Eloise Joy KUBIZNA.

XIV.35    Diane Kay JAARSMA, dochter van Andrew JAARSMA (zie XIII.22) en Frances HAISMA.
Gehuwd met Gerald Rolland SPEAR.
Uit dit huwelijk:
   1.  Justin Grant SPEAR.
   2.  Kyle Gordon SPEAR.
   3.  Whitney Elizabeth SPEAR (zie XV.35).
   4.  Clint Andrew SPEAR.
Gehuwd met Sara Patricia PERLMUTTER.

XV.35    Whitney Elizabeth SPEAR, dochter van Gerald Rolland SPEAR en Diane Kay JAARSMA (zie XIV.35).
Kind:
   1.  Lydia Frances SPEAR.

XII.25    Germen Doedes JAARSMA, geboren op 28-02-1872 te Lemsterland, overleden op 12-03-1944 te Sneek op 72-jarige leeftijd, begraven te Sneek, zoon van Doede Arjens JAARSMA (zie XI.22) en Akke KOK.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 14-05-1897 te Lemsterland met IJbeltje WYNIA, 25 jaar oud, geboren op 21-09-1871 te Boornzwaag, overleden op 28-12-1950 op 79-jarige leeftijd, begraven te Sneek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Doede JAARSMA (zie XIII.24).

XIII.24    Doede JAARSMA, geboren op 08-02-1898 te Oudehaske, Haskerland, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, zoon van Germen Doedes JAARSMA (zie XII.25) en IJbeltje WYNIA.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04-10-1917 te Haskerland met Makke WATERLANDER, geboren op 16-11-1898 te Haskerland, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, dochter van Ynze WATERLANDER en Nennigje LENOS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Germen JAARSMA (zie XIV.36).
   2.  Nennigje JAARSMA (zie XIV.39).

XIV.36    Germen JAARSMA, geboren te Oudehaske, zoon van Doede JAARSMA (zie XIII.24) en Makke WATERLANDER.
Gehuwd te Haarlem met Judeka PEN, geboren te Haarlem.
Uit dit huwelijk:
   1.  Germen JAARSMA, geboren te Haarlem.

XIV.39    Nennigje JAARSMA, geboren te Balk, overleden te Balk, begraven te Aalsum, dochter van Doede JAARSMA (zie XIII.24) en Makke WATERLANDER.
Gehuwd met Willem de JONG, geboren te St.Annaparochie, overleden te Dokkum, begraven te Aalsum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anke de JONG (zie XV.40).
   2.  Doede Germen Willem de JONG (zie XV.41).
   3.  Makke de JONG (zie XV.44).
   4.  Gerrian de JONG, geboren te Dokkum.
Gehuwd te Dokkum met Hendrik Anne OLIVIER, geboren te Holwerd.
   5.  Gerrit Age de JONG (zie XV.47).
   6.  Germen de JONG (zie XV.49).

XV.40    Anke de JONG, geboren te Sliedrecht, dochter van Willem de JONG en Nennigje JAARSMA (zie XIV.39).
Gehuwd te Zwolle met Pieter Yde VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nanda VISSER.
   2.  Peter VISSER.

XV.41    Doede Germen Willem de JONG, geboren te Sliedrecht, zoon van Willem de JONG en Nennigje JAARSMA (zie XIV.39).
Gehuwd te Arnhem met Petronella Catharina Maria SINTERINCK, geboren te Schaarsbergen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Simone de JONG.
   2.  Nomi de JONG.

XV.44    Makke de JONG, geboren te Dokkum, dochter van Willem de JONG en Nennigje JAARSMA (zie XIV.39).
Gehuwd te Dokkum met Robert Johannes TITALEPTA, geboren te Palembang (Indonesië).
Uit dit huwelijk:
   1.  Esther TITALEPTA.
   2.  Jeroen TITALEPTA.

XV.47    Gerrit Age de JONG, geboren te Dokkum, zoon van Willem de JONG en Nennigje JAARSMA (zie XIV.39).
Gehuwd met Joke HAAKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elske de JONG.
   2.  Janneke de JONG.
   3.  Jelmer de JONG.

XV.49    Germen de JONG, geboren te Dokkum, zoon van Willem de JONG en Nennigje JAARSMA (zie XIV.39).
Gehuwd met Truus KIENSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karin de JONG.
   2.  Wim de JONG.

XII.28    Fokje Doedes JAARSMA, geboren op 13-06-1874 te Eesterga (Lemsterland), begraven te Joure (Alg.) op 87-jarige leeftijd, dochter van Doede Arjens JAARSMA (zie XI.22) en Akke KOK.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-01-1898 te Lemsterland met Johan STELLEMA, geboren op 07-05-1871 te Kollum, Kollumerland, begraven te Joure (alg.) op 90-jarige leeftijd, zoon van Tjerk STELLEMA en Akke WILMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjerk Cornelis STELLEMA, geboren op 27-03-1901 te Oudeschoot, Schoterland, begraven te Dokkum op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd met F van der VEEN.
   2.  Doede Arjen STELLEMA, geboren op 11-09-1907 te Follega.

X.27    Brechtje Doedes JAARSMA, geboren op 12-01-1813 te Heeg, overleden op 10-06-1880 te Lemmer, Lemsterland op 67-jarige leeftijd, dochter van Doede Arjens JAARSMA (zie IX.36) en Foekjen Wybrens JAARSMA (zie IX.5).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-05-1842 te Doniawerstal met Hendrik Meines GAASTRA, geboren 1807 te Eesterga, overleden 1848, zoon van Meine Wiebes GAASTRA en Fimke Jolles LANDMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Meine Hendriks GAASTRA, geboren op 07-05-1843 te Gaasterland, overleden op 18-09-1895 te Lemsterland op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 26-05-1867 te Lemsterland met Hendrikje Wiegers DOEVE.
   2.  Doede GAASTRA, geboren op 13-11-1845 te Doniawerstal, overleden op 14-02-1913 te Lemsterland op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16-05-1875 te Lemsterland met Wemmigje Sierds van der VEEN.

X.30    Wybren Doedes JAARSMA, geboren op 27-02-1818 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 12-05-1874 te Tjerkgaast op 56-jarige leeftijd, zoon van Doede Arjens JAARSMA (zie IX.36) en Foekjen Wybrens JAARSMA (zie IX.5).
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-05-1844 te Doniawerstal met Hiltje Meines GAASTRA, 27 jaar oud, geboren op 21-05-1816 te Easterga, overleden op 13-02-1886 te St.Nicolaasga, Doniawerstal op 69-jarige leeftijd, dochter van Meine Wiebes GAASTRA en Fimke Jolles LANDMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokje Wybrens JAARSMA (zie XI.29).
   2.  Fim Wybrens JAARSMA, geboren op 02-05-1847 te Doniawerstal, overleden op 09-07-1861 te Doniawerstal op 14-jarige leeftijd.
   3.  Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31).
   4.  Antje JAARSMA (zie XI.34).
   5.  Djoeke Wybrens (Dieuwke) JAARSMA (zie XI.36).
   6.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 31-03-1861 te Doniawerstal.

XI.29    Fokje Wybrens JAARSMA, geboren op 24-05-1845 te Tjerkgaast, overleden op 13-05-1918 te Lemmer op 72-jarige leeftijd, begraven te Lemmer, dochter van Wybren Doedes JAARSMA (zie X.30) en Hiltje Meines GAASTRA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1866 te Lemmer (Lemsterland) met Albert Pieters van der GAAST, 23 jaar oud, geboren op 30-06-1842 te Eesterga, overleden op 18-06-1927 te Nielzijl op 84-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Alberts van der GAAST, geboren op 26-04-1867 te Eesterga, Lemsterland, overleden op 26-06-1868 te Eesterga, Lemsterland op 1-jarige leeftijd.
   2.  Martje van der GAAST (zie XII.32).
   3.  Pieter van der GAAST, geboren op 15-06-1870 te Eesterga (Lemsterland), overleden op 09-11-1951 te Niezijl op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-03-1894 te Lemmer met Fokje MEIJER, 25 jaar oud, geboren op 24-02-1869 te Lemmer, overleden op 25-11-1936 te Niezijl (Gr.) op 67-jarige leeftijd, dochter van Lammert MEIJER en Antje ZANDSTRA.
   4.  Hiltje van der GAAST, geboren op 09-07-1872 te Lemsterland, overleden op 02-11-1916 te Lemmer op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 01-06-1905 te Lemsterland met Douwe SCHIRM, 34 jaar oud, geboren op 09-06-1870 te Lemmer, overleden op 03-04-1923 te Sneek op 52-jarige leeftijd, zoon van Johannes Frederiks SCHIRM en Saakje Douwes KATSMA.
   5.  Wiebren Anne van der GAAST, geboren op 28-07-1882 te Lemsterland, overleden te Voorburg.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 10-12-1909 te Lemsterland met Akke BAKKER, 23 jaar oud, geboren op 01-08-1886 te Terhorne, overleden op 22-09-1951 te Voorburg op 65-jarige leeftijd, dochter van Jan Thees BAKKER en Akke Pieters JORWERDA.

XII.32    Martje van der GAAST, geboren op 01-08-1868 te Lemsterland, overleden op 20-09-1949 te Lemmer op 81-jarige leeftijd, dochter van Albert Pieters van der GAAST en Fokje Wybrens JAARSMA (zie XI.29).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-05-1891 te Lemsterland met Hillebrand VISSER, 21 jaar oud, geboren op 03-08-1869 te Lemmer, overleden op 16-02-1945 te Lemmer op 75-jarige leeftijd, begraven te Lemmer.
Uit dit huwelijk:
   1.  Albert Hendrik VISSER, geboren op 20-04-1899 te Lemmer, overleden te Lemmer, begraven te Lemmer.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05-06-1924 te Lemmer met Froukje Akke DIJKSTRA, geboren op 20-04-1901 te Eesterga (Lemsterland0, overleden te Lemmer, begraven te Lemmer, dochter van Jenne Oenes DIJKSTRA en Wiepkjen Doedes JAARSMA (zie XII.22).

XI.31    Doede Wybrens JAARSMA, geboren op 08-12-1848 te Tjerkgaast (Doniawerstal), overleden op 21-01-1922 te Doniawerstal op 73-jarige leeftijd, begraven te Tjerkgaast (kerkhof), zoon van Wybren Doedes JAARSMA (zie X.30) en Hiltje Meines GAASTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 14-05-1875 te Doniawerstal met Klaaske Douwes DOUMA, 22 jaar oud, geboren op 29-01-1853 te Doniaga (Doniawerstal), overleden op 23-02-1936 te Doniawerstal op 83-jarige leeftijd, dochter van Douwe Klazes DOUMA en Angenietje Gerrits HAAGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angenietje Doedes JAARSMA (zie XII.40).
   2.  Fimke Doedes JAARSMA, geboren op 16-01-1879 te Doniawerstal, overleden op 25-08-1900 te Tjerkgaast, Doniawerstal op 21-jarige leeftijd.
   3.  Wiebren Doedes JAARSMA (zie XII.42).
   4.  Douwe JAARSMA (zie XII.44).
   5.  Hiltje Doedes JAARSMA (zie XII.47).
   6.  Klaas Doedes JAARSMA (zie XII.48).
   7.  Kornelis JAARSMA (zie XII.50).
   8.  Epkjen Doedes JAARSMA, geboren op 03-02-1888 te Doniawerstal, overleden te Langweer, begraven te Langweer op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-09-1911 te Doniawerstal met Tjitze Geert SAMPLONIUS, geboren op 22-09-1887, begraven te Langweer op 79-jarige leeftijd.
   9.  Albert Doedes JAARSMA (zie XII.54).

XII.40    Angenietje Doedes JAARSMA, geboren op 17-01-1877 te Doniawerstal, overleden te Murmerwoude, begraven te Tjerkgaast op 84-jarige leeftijd, dochter van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27-05-1898 te Doniawerstal met Anne Hayes WIND, 26 jaar oud, geboren op 13-02-1872 te Doniawerstal, overleden op 15-06-1958 te Tjerkgaast op 86-jarige leeftijd, zoon van Haaye Hendriks WIND en Imkje Annes HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Haye Annes WIND (zie XIII.30).
   2.  Klaaske WIND (zie XIII.33).
   3.  Doede WIND, geboren op 19-02-1902 te Doniawerstal, begraven te Tjerkgaast op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-10-1927 met Janke HAAGSMA, geboren op 17-06-1905, begraven te Tjerkgaast op 70-jarige leeftijd.
   4.  Anne WIND, geboren op 26-11-1903, overleden op 25-07-1949 op 45-jarige leeftijd, begraven te Tjerkgaast.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1929 met Rinske Jans KRAAK, geboren op 27-12-1906 te Echten, overleden te Heerenveen, begraven te Tjerkgaast op 87-jarige leeftijd.
   5.  Ymkje WIND, geboren op 10-04-1906, begraven te Oudeschoot op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1930 met Klaas Jan OENEMA, geboren op 13-02-1906 te Oudeschoot, overleden te Oudeschoot, begraven te Oudeschoot op 79-jarige leeftijd.
   6.  Wybren WIND.
Gehuwd met Jantje NUMAN, geboren op 18-02-1909 te Oldeholtwolde, begraven te Tjerkgaast op 66-jarige leeftijd.

XIII.30    Haye Annes WIND, geboren op 08-05-1899 te Doniawerstal, overleden te Sneek, begraven te Idzega op 83-jarige leeftijd, zoon van Anne Hayes WIND en Angenietje Doedes JAARSMA (zie XII.40).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 24-05-1922 met Antje HOFMAN, geboren op 24-12-1901 te Hemelumer Oldeferd, overleden te Sneek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Trijntje Pietje WIND (zie XIV.40).

XIV.40    Trijntje Pietje WIND, geboren te Wymbritseradeel, dochter van Haye Annes WIND (zie XIII.30) en Antje HOFMAN.
Gehuwd te Hilversum, gescheiden ja van Wiebren JAARSMA (zie XIV.47).
Uit dit huwelijk:
   1.  Doede JAARSMA.
Gehuwd met M.J. van den BROECK.

XIII.33    Klaaske WIND, geboren op 08-08-1900 te Doniawerstal, overleden te Ten Boer, begraven te Damwoude, dochter van Anne Hayes WIND en Angenietje Doedes JAARSMA (zie XII.40).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1922 met Hielke SYBESMA, geboren op 08-05-1897 te Doniawerstal, overleden te Zuidhorn, begraven te Damwoude, zoon van Ane Reitzes SYBESMA en Antje Hielkes BULTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angenietje SYBESMA, geboren te Murmerwoude.
   2.  Pieter SYBESMA, geboren te Murmerwoude, overleden te Amerongen.
Gehuwd met Pieterje AKKERMAN.
   3.  Haije SYBESMA (zie XIV.44).

XIV.44    Haije SYBESMA, zoon van Hielke SYBESMA en Klaaske WIND (zie XIII.33).
Gehuwd te Hilversum met Hendrika Francina JAARSMA (zie XIV.46).
Uit dit huwelijk:
   1.  Ineke SYBESMA.
   2.  Pter SYBESMA.
   3.  Hielke SYBESMA.
   4.  Doede SYBESMA.

XII.42    Wiebren Doedes JAARSMA, geboren op 23-07-1880 te Tjerkgaast, Doniawerstal, overleden op 11-06-1956 te Hilversum op 75-jarige leeftijd, zoon van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-10-1906 te Wymbritseradeel met Japke WESSELIUS, 21 jaar oud, geboren op 18-05-1885 te IJlst, overleden op 12-12-1944 te Hilversum op 59-jarige leeftijd, begraven op 15-12-1944 te Hilversum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Saapke JAARSMA, geboren op 09-03-1907 te Wymbritseradeel, begraven te Hilversum op 81-jarige leeftijd.
   2.  Fimke JAARSMA, geboren op 13-10-1908 te Wymbritseradeel, overleden te Hilversum, begraven te Hilversum (Bosdrift) op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd met Schmidt W.
   3.  Doede JAARSMA (zie XIII.45).
   4.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 01-11-1916 te Leeuwarden, 0 dagen oud.
   5.  Klaaske JAARSMA (zie XIII.49).
   6.  Epkje JAARSMA (zie XIII.51).
   7.  Hiltje JAARSMA, geboren te Wonseradeel, overleden te Maastricht, begraven te Maastricht.
Gehuwd met Willem Adriaan Johannes BETHE.

XIII.45    Doede JAARSMA, geboren te Oosterzee, Lemsterland, overleden te Hilversum, begraven te Hilversum (Zuiderhof), zoon van Wiebren Doedes JAARSMA (zie XII.42) en Japke WESSELIUS.
Gehuwd te Leeuwarden met Francijntje LUBACH, geboren te Leeuwarden, overleden te Zeist, begraven te Hilversum (Zuiderhof) op 81-jarige leeftijd, dochter van Marten LUBACH en Hendrikje STEENAART.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 13-09-1939 te Hilversum.
   2.  Hendrika Francina JAARSMA (zie XIV.46).
   3.  Wiebren JAARSMA (zie XIV.47).
   4.  Marten Jacob JAARSMA (zie XIV.49).

XIV.46    Hendrika Francina JAARSMA, geboren te Hilversum, dochter van Doede JAARSMA (zie XIII.45) en Francijntje LUBACH.
Gehuwd te Hilversum met Haije SYBESMA (zie XIV.44).
Uit dit huwelijk: 4 kinderen (zie onder XIV.44).
 
XIV.47    Wiebren JAARSMA, geboren te Hilversum, zoon van Doede JAARSMA (zie XIII.45) en Francijntje LUBACH.
Gehuwd (1) te Hilversum, gescheiden ja van Trijntje Pietje WIND (zie XIV.40).
Gehuwd (2) te Utrecht met Erica Octavia LAZONDER.
Uit het eerste huwelijk: 1 kind (zie onder XIV.40).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Christina Theodora JAARSMA, geboren te Utrecht.
   3.  Eric Adriaan JAARSMA, geboren te Utrecht.

XIV.49    Marten Jacob JAARSMA, geboren te Hilversum, zoon van Doede JAARSMA (zie XIII.45) en Francijntje LUBACH.
Gehuwd met Riet van den BROEK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Radi JAARSMA.
   2.  Abey JAARSMA.

XIII.49    Klaaske JAARSMA, geboren te Lemsterland, dochter van Wiebren Doedes JAARSMA (zie XII.42) en Japke WESSELIUS.
Gehuwd te Hazerswoude met Hugo van BEEK, begraven te Hazerswoude op 68-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacoba Hillie van BEEK (zie XIV.52).
   2.  Petronella Geertje van BEEK.
   3.  Jeannetta Elfrieda van BEEK.
   4.  Klazina Hugolina van BEEK (zie XIV.56).
   5.  Wiebra Dorothea van BEEK.
   6.  Marianne Johanna van BEEK.

XIV.52    Jacoba Hillie van BEEK, dochter van Hugo van BEEK en Klaaske JAARSMA (zie XIII.49).
Gehuwd te Ruinen met Arend SLOMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Karen Maureen SLOMP.
   2.  Gesley Jacqueline SLOMP.
   3.  Howard Stefan SLOMP.

XIV.56    Klazina Hugolina van BEEK, dochter van Hugo van BEEK en Klaaske JAARSMA (zie XIII.49).
Gehuwd met Leendert Hendrik RADEMAKER, geboren te Hazerswoude.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hugo RADEMAKER, geboren te Leiderdorp.
   2.  Leonardus Hendrikus RADEMAKER, geboren te Biddighuizen.
   3.  Jacobus Pieter RADEMAKER, geboren te Biddighuizen.
   4.  Carine Pauline RADEMAKER, geboren te Kampen.
   5.  Wiebren Marten RADEMAKER, geboren te Kampen.

XIII.51    Epkje JAARSMA, geboren te Follega, Lemsterland, overleden te Sneek, begraven te Sint Nicolaasga, dochter van Wiebren Doedes JAARSMA (zie XII.42) en Japke WESSELIUS.
Gehuwd met Nicolaas Willem VINK.
Uit dit huwelijk:
   1.  A.M.H VINK.
Gehuwd met C.M.P.M. van HILTEN.
   2.  J.W. VINK.
Gehuwd met F. ZOODSMA.

XII.44    Douwe JAARSMA, geboren op 13-10-1881 te Tjerkgaast, Doniawerstal, overleden op 21-11-1940 te Sneek op 59-jarige leeftijd, begraven te Tjerkgaast, zoon van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06-05-1904 te Doniawerstal met Pietertje de BOER, 20 jaar oud, geboren op 22-04-1884 te Sondel (Gaasterland), overleden op 13-02-1957 op 72-jarige leeftijd, begraven te Tjerkgaast (kerkhof), dochter van Bouwe de BOER en Oepkjen de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oepkjen JAARSMA (zie XIII.55).
   2.  Klaaske JAARSMA (zie XIII.57).
   3.  Gettje / Grace JAARSMA (zie XIII.59).
   4.  Doede (Douglas) JAARSMA (zie XIII.60).
   5.  Bouwe JAARSMA (zie XIII.62).
   6.  Klaas JAARSMA (zie XIII.64).

XIII.55    Oepkjen JAARSMA, geboren op 13-05-1905 te Sint Nicolaasga, overleden te Canada, dochter van Douwe JAARSMA (zie XII.44) en Pietertje de BOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1928 te Langweer met Machiel GIJSEN, geboren op 06-01-1901 te Sloten, overleden te Thunder Bay, Canada, zoon van Bernardus GIJSEN en Dieuke HAAGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe GYSEN, geboren te Doniaga, Doniawerstal.
Gehuwd met Penny.
   2.  Patricia GYSEN.
Gehuwd met John DYKSTRA.
   3.  Bernard GYSEN.
Gehuwd met Corry.
   4.  Evert GYSEN.
Gehuwd met Lorraine.
   5.  Joan GYSEN.
Gehuwd met Ed GAYOKSI.

XIII.57    Klaaske JAARSMA, geboren op 10-03-1907 te Tjerkgaast, overleden te Nijefurd, begraven te Scharl op 89-jarige leeftijd, dochter van Douwe JAARSMA (zie XII.44) en Pietertje de BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06-05-1932 te Doniawerstal met Sake de BOER, geboren op 11-07-1897 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden te Warns, Nijefurd, begraven te Scharl op 92-jarige leeftijd, zoon van Jetze de BOER en Yda de BOER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jetze de BOER, geboren te Hemelumer Oldepherd.
   2.  Pieterje de BOER, geboren te Hemelumer Oldepherd.
   3.  Yda de BOER, geboren te Hemelumer Oldepherd.
   4.  Douwe de BOER, geboren te Hemelumer Oldepherd.
Gehuwd te Hemelumer Oldepherd met A. de BOER.
   5.  Grietje de BOER, geboren te Hemelumer Oldepherd.

XIII.59    Gettje / Grace JAARSMA, geboren op 27-04-1909 te in the Netherlands, overleden te Grand Rapids, MI, begraven te Sussex. Sussex County, NJ, USA op 84-jarige leeftijd, dochter van Douwe JAARSMA (zie XII.44) en Pietertje de BOER.
Gehuwd met Jan / John AUKEMA, geboren op 15-05-1907 te Friesland, NL, overleden te Port Crane, Broome, NY, USA, begraven te Sussex, Sussex County, NJ, USA op 60-jarige leeftijd, zoon van Willem Murks AUKEMA en Neeltje Sakes HOLKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nellie AUKEMA, geboren te Friesland, NL, overleden te Ionia, MI, USA.
   2.  David AUKEMA (zie XIV.80).
   3.  Cynthia AUKEMA.
Gehuwd met Henry ZWAANSTRA.
   4.  Doug AUKEMA.
Gehuwd met Grace ROOSIEN.
   5.  Grace AUKEMA.
Gehuwd met Ethann FLYNN.
   6.  John AUKEMA.
Gehuwd met Betsy.

XIV.80    David AUKEMA, geboren te NL, overleden te Zeeland, Ottawa, MI, USA, begraven te Drenthe, Ottawa County, MI, USA op 42-jarige leeftijd, zoon van Jan / John AUKEMA en Gettje / Grace JAARSMA (zie XIII.59).
Gehuwd met Linda Belle FARBER, geboren te Sussex County, NJ, USA, overleden te Cincinnatus, Cortland County, NY, USA, begraven te Augusta, Sussex County, NJ, USA op 31-jarige leeftijd, dochter van Roy FARBER en Frances Elisabeth HILLARD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Susan Beth AUKEMA, overleden te Cincinnatus, Cortland County, NY, USA, begraven te Augusta, Sussex County, NJ, USA op 3-jarige leeftijd.

XIII.60    Doede (Douglas) JAARSMA, geboren te Doniawerstal, overleden te Haledon, Passaic, NJ, begraven te Fair Lawn, Bergen County, NJ op 83-jarige leeftijd, zoon van Douwe JAARSMA (zie XII.44) en Pietertje de BOER.
Gehuwd te Uithuizen met Hilje / Hilda DIJKEMA, geboren te Uithuizen, overleden te Haledon, Passaic, NJ, begraven te Fair Lawn, Bergen County, NJ op 83-jarige leeftijd, dochter van Hendrik DIJKEMA en Elizabeth van EERDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe [David Ryan] JAARSMA (zie XIV.90).
   2.  Elizabeth JAARSMA (zie XIV.93).
   3.  Hendrik / Henry JAARSMA (zie XIV.94).

XIV.90    Douwe [David Ryan] JAARSMA, geboren te Nederland, overleden te Grand Rapids, MI, USA, zoon van Doede (Douglas) JAARSMA (zie XIII.60) en Hilje / Hilda DIJKEMA.
Gehuwd te Haledon, NJ, USA met Janice DYKSTRA, dochter van Gerrit DYKSTRA en Trina Van DYKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ryan Douglas JAARSMA.
Gehuwd met Darcy.
   2.  Kimberly A JAARSMA.
Gehuwd met Dustin CARROLL.

XIV.93    Elizabeth JAARSMA, geboren te Uithuizermeden, Groningen, NL, dochter van Doede (Douglas) JAARSMA (zie XIII.60) en Hilje / Hilda DIJKEMA.
Gehuwd te Wyckoff, NJ, USA met John SCHAAF.
Uit dit huwelijk:
   1.  George SCHAAF.
Partner is Donna BUWALDA.
Gehuwd (2) met Beverly BROSUM.
   2.  Bob SCHAAF.
   3.  Sandy SCHAAF (zie XV.79).

XV.79    Sandy SCHAAF, dochter van John SCHAAF en Elizabeth JAARSMA (zie XIV.93).
Partner is Paul WEISS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kaitlin WEISS.
   2.  Melissa Kelly.

XIV.94    Hendrik / Henry JAARSMA, geboren te Uithuizermeden, Groningen, Nederland, zoon van Doede (Douglas) JAARSMA (zie XIII.60) en Hilje / Hilda DIJKEMA.
Gehuwd te Wayne, NJ, USA met Joyce Ann FLYSTRA, geboren te Patterson, NJ, dochter van Garry FLYSTRA en Gertrude MEYER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Deborah Joy JAARSMA, geboren te Pompton Plains, NJ, USA.
   2.  Pamela Ann JAARSMA, geboren te Pompton Planes, NJ, USA.
   3.  Katherine Jean JAARSMA, geboren te Pompton Plains, NJ, USA, overleden te North Haledon, Passaic,NJ, begraven te Totowa, Passaic County, NJ op 37-jarige leeftijd.
   4.  Laura Lynn JAARSMA, geboren te Pompton Plains, NJ, USA.
   5.  Brenda Sue JAARSMA, geboren te Pompton Plains, NJ, USA.
   6.  Douglas Michael JAARSMA, geboren te Pompton Plains, NJ, USA.
Gehuwd te Jersey City, NJ, USA met Melissa KITKO, geboren te Summit, NJ, USA.

XIII.62    Bouwe JAARSMA, geboren te St.Nicolaasga, Doniawerstal, overleden te Sneek, begraven te Tjerkgaast (kerkhof), zoon van Douwe JAARSMA (zie XII.44) en Pietertje de BOER.
Gehuwd te Doniawerstal met Baukje ZIJLSTRA, geboren te Wymbritseradeel, overleden te St Nicolaasga, begraven te Tjerkgaast.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe JAARSMA, geboren te Doniawerstal.
Gehuwd met Grace.
   2.  Haring JAARSMA, geboren te Doniawerstal.
Gehuwd met Elly de BOOM.
   3.  Doede JAARSMA, geboren te Doniawerstal.
Gehuwd met Marie.
   4.  Tjeerd Thewis JAARSMA (zie XIV.102).
   5.  Eelkjen JAARSMA, geboren te Soest.
Gehuwd met Jan WIERSMA.

XIV.102    Tjeerd Thewis JAARSMA, geboren te St.Nicolaasga, Doniawerstal, zoon van Bouwe JAARSMA (zie XIII.62) en Baukje ZIJLSTRA.
Gehuwd met Hammie H. HEIDA, geboren te Joure, dochter van Gerrit Jellles HEIDA en Hindrikje STUIVER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helma JAARSMA.
   2.  Benno JAARSMA.

XIII.64    Klaas JAARSMA, geboren te Doniawerstal, overleden te Amsterdam, zoon van Douwe JAARSMA (zie XII.44) en Pietertje de BOER.
Gehuwd te Groningen met Gezina Alie SCHURINGA, geboren te Groningen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Douwe Peter Nicolaas JAARSMA, geboren te Amsterdam.
   2.  Sophia Sylvia Magda JAARSMA, geboren te Amsterdam.
   3.  Ronald Robert JAARSMA, geboren te Bonn, Duitsland.

XII.47    Hiltje Doedes JAARSMA, geboren op 29-09-1883 te Doniawerstal, overleden te Woudsend, begraven te Tjerkgaast (kerkhof) op 76-jarige leeftijd, dochter van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1910 te Doniawerstal met Anne ATTEMA, 24 jaar oud, geboren op 20-08-1885 te Loënga, overleden op 01-03-1958 op 72-jarige leeftijd, begraven te Tjerkgaast (kerkhof), zoon van Jan ATTEMA en Corneliske OSINGA.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind ATTEMA, geboren te Doniawerstal, overleden op 03-05-1916 te Doniawerstal, 0 dagen oud.
   2.  levenloos kind ATTEMA, geboren te Doniawerstal, overleden op 12-10-1917 te Doniawerstal, 0 dagen oud.
   3.  Corneliske ATTEMA.
Gehuwd met R. WOUDA.
   4.  Klaaske ATTEMA.
Gehuwd met R. HOEKSTRA.

XII.48    Klaas Doedes JAARSMA, geboren op 01-04-1885 te Tjerkgaast (Doniawerstal), overleden op 18-03-1958 te Balk op 72-jarige leeftijd, zoon van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-08-1916 te Hennaarderadeel met Geertje WIJBRANDI, geboren op 14-03-1888 te Lollum (Wonseradeel), overleden te Sneek, begraven te Tjerkgaast, dochter van Bauke WYBRANDI en Fokeltje ELGERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fokeltje JAARSMA (zie XIII.73).
   2.  Klaaske JAARSMA, geboren te Tjerkgaast, overleden te St.Nicolaasga, begraven te Tjerkgaast.
Gehuwd te Doniawerstal met Pieter POSTMA, geboren te Legemeer, overleden te Sint Nicolaasga.
   3.  Aagje Gerbrig JAARSMA, geboren te Tjerkgaast, overleden op 14-08-1945 te Sneel op 20-jarige leeftijd.

XIII.73    Fokeltje JAARSMA, geboren te Tjerkgaast, overleden te Balk, dochter van Klaas Doedes JAARSMA (zie XII.48) en Geertje WIJBRANDI.
Gehuwd met Tjalling M. POSTMA, zoon van Meint POSTMA en Roelofje BERGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaas POSTMA, geboren te Langweer.
   2.  Meint Tjalling POSTMA.
Gehuwd met Klaske DEMMER.
   3.  Geartje POSTMA.
Gehuwd met Kees KRAMER.
   4.  Roely POSTMA.
Gehuwd met Jentsje ALGERA.
   5.  Jaap POSTMA.
Gehuwd met Feikje HOVENGA.

XII.50    Kornelis JAARSMA, geboren op 20-11-1886 te Tjerkgaast, Doniawerstal, overleden te Winsum, begraven te Winsum op 76-jarige leeftijd, zoon van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07-05-1909 te Doniawerstal met Gettje de BOER, geboren op 03-08-1886 te Gaasterland, overleden te Groningen, begraven te Winsum op 90-jarige leeftijd, dochter van Bouwe de BOER en Oepkjen de JONG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Oepkjen JAARSMA, geboren te Doniawerstal, overleden te Legemeer.
Gehuwd met Tjalling de JONG, overleden te St.Nicolaasga.
   2.  Doede JAARSMA (zie XIII.79).
   3.  Pietertje JAARSMA (zie XIII.83).
   4.  Angenietje JAARSMA (zie XIII.85).
   5.  Hendrikje JAARSMA (zie XIII.87).
   6.  Hiltje JAARSMA, geboren te Groningen.
   7.  Jitsche JAARSMA, geboren te Winsum (Gr).
Gehuwd met P. van DIJK.

XIII.79    Doede JAARSMA, geboren te Doniawerstal, overleden te Hardenberg, begraven te Winsum op 66-jarige leeftijd, zoon van Kornelis JAARSMA (zie XII.50) en Gettje de BOER.
Gehuwd (1) te Middelstum met Annechiena Alberdina NANNINGA, geboren te Appingedam.
Gehuwd (2) te Leek met Wietske POSTEMA, geboren te Marum.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Jantje Tjaaktje JAARSMA, geboren te Winsum, Groningen.

XIII.83    Pietertje JAARSMA, geboren te Doniawerstal, overleden te Groningen, begraven te Winsum (Gr), dochter van Kornelis JAARSMA (zie XII.50) en Gettje de BOER.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-05-1934 te Winsum, Obergum met Sietdinus Johannes SIEGERS, geboren te Winsum, overleden te Groningen, zoon van Kornelis SIEGERS en Eltje HAMMINGH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gettje Conelia SIEGERS, geboren te Bedum, overleden te Zeist.
   2.  Kornelis SIEGERS.
   3.  Etje Hendrika SIEGERS.

XIII.85    Angenietje JAARSMA, geboren te Groningen, overleden te Winsum, gecremeerd te Sauwerd op 84-jarige leeftijd, dochter van Kornelis JAARSMA (zie XII.50) en Gettje de BOER.
Gehuwd met Willem ZWARTENKOT, geboren te Ulrum, overleden te Winsum, gecremeerd te Sauwerd op 87-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrik Jan ZWARTENKOT.
Gehuwd met Margje HOXE.
   2.  Hilda ZWARTENKOT.
   3.  Dirkje ZWARTENKOT.
   4.  Cees ZWARTENKOT.

XIII.87    Hendrikje JAARSMA, geboren te Groningen, dochter van Kornelis JAARSMA (zie XII.50) en Gettje de BOER.
Gehuwd met Freerk Jan HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind HOEKSTRA, geboren te Groningen, overleden op 08-08-1949 te Groningen, 0 dagen oud.

XII.54    Albert Doedes JAARSMA, geboren op 18-04-1891 te Doniawerstal, overleden te Tjerkgaast, begraven te Tjerkgaast, zoon van Doede Wybrens JAARSMA (zie XI.31) en Klaaske Douwes DOUMA.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 26-04-1918 te Doniawerstal met Hotske de HAAN, 24 jaar oud, geboren op 18-01-1894 te Wymbritseradeel, overleden op 22-10-1919 te Tjerkgaast, Doniawerstal op 25-jarige leeftijd, begraven te Sint Nicolaasga, dochter van Haring de HAAN en Beitske KEULEN.
Gehuwd (2) te Doniawerstal, gehuwd voor de kerk te Idskenhuizen met Jeltje de JONG, geboren op 17-09-1898 te Doniawerstal, overleden te Tjerkgaast, begraven te Tjerkgaast kerk op 92-jarige leeftijd, dochter van Wieger de JONG en Japke de BOER.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  levenloos kind JAARSMA, overleden op 21-10-1919 te Doniawerstal.

XI.34    Antje JAARSMA, geboren op 17-03-1851 te Tjerkgaast, Doniawerstal, overleden op 10-06-1924 te St. Nicolaasga op 73-jarige leeftijd, begraven te St.Nicolaasga, dochter van Wybren Doedes JAARSMA (zie X.30) en Hiltje Meines GAASTRA.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-05-1877 te Langweer, Doniawerstal met Pieter Willems RINKEMA, 22 jaar oud, geboren op 22-06-1854 te St.Nicolaasga, overleden op 24-03-1929 te St.Nicolaasga op 74-jarige leeftijd, begraven te St. Nicolaasga, zoon van Willem Aukes RINKEMA en Uilkjen Pieters SIETSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Uilkje RINKEMA, geboren op 06-06-1878 te Doniawerstal, overleden op 08-11-1884 te Doniawerstal op 6-jarige leeftijd.
   2.  Wiebren RINKEMA, geboren op 19-07-1880 te S.Nicolaasga, Doniawerstal.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1907 te Doniawerstal met Lieuwkje SCHOTANUS.
   3.  Willem RINKEMA, geboren op 09-10-1888 te Doniawerstal.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-05-1913 te Doniawerstal met Neltje OENEMA.

XI.36    Djoeke Wybrens (Dieuwke) JAARSMA, geboren op 04-01-1854 te Tjerkgaast (Doniawerstal), overleden op 12-03-1891 te Harich op 37-jarige leeftijd, gecremeerd te Wyckel (kerkhof), dochter van Wybren Doedes JAARSMA (zie X.30) en Hiltje Meines GAASTRA.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-05-1881 te Gaasterland met Jelte DIJKSTRA, 29 jaar oud, geboren op 12-10-1851 te Oosterzee, Lemsterland, overleden op 11-12-1941 te Gaasterland op 90-jarige leeftijd, zoon van Douwe Jeltes DIJKSTRA en Rinske Jans HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hiltje DIJKSTRA, geboren op 08-03-1883 te Gaasterland, overleden op 19-04-1928 te Gaasterland op 45-jarige leeftijd.
   2.  Rinske DIJKSTRA, geboren op 24-12-1886 te Gaasterland.
   3.  Douwe Jeltes DIJKSTRA, geboren op 04-03-1891 te Gaasterland.
Gehuwd met Geeske LOOTSMA, geboren op 19-06-1890.

X.32    Ane Doedes JAARSMA, geboren op 14-04-1820 te Heeg, overleden op 13-03-1894 te Doniawerstal op 73-jarige leeftijd, zoon van Doede Arjens JAARSMA (zie IX.36) en Foekjen Wybrens JAARSMA (zie IX.5).
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-05-1845 te Doniawerstal met Joltje Rintses SYTSMA, 23 jaar oud, geboren op 24-03-1822 te Doniawerstal, overleden op 30-09-1861 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd, dochter van Rintje Sytzes SYTSMA en Sjouwkjen Jolles LANDMAN.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 30-05-1863 te Wymbritseradeel met Sytske Willems ATSMA, 45 jaar oud, geboren op 09-03-1818 te Wymbritseradeel, overleden op 15-02-1886 te jeeg, Wymbritseradeel op 67-jarige leeftijd, dochter van Willem Geerts ATSMA en Eb Frankes ZIJLSTRA.
Gehuwd (3) op 70-jarige leeftijd op 06-11-1890 te Heeg (Wymbritseradeel) met Lipkjen Cornelis VISSER, 62 jaar oud (zie X.163).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Doede Anes JAARSMA (zie XI.38).

XI.38    Doede Anes JAARSMA, geboren op 18-07-1847 te Doniawerstal, overleden op 19-07-1926 te Lemmer (Lemsterland) op 79-jarige leeftijd, begraven te Lemmer (oud), zoon van Ane Doedes JAARSMA (zie X.32) en Joltje Rintses SYTSMA.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 08-05-1870 te Wymbritseradeel met Antje Jelles HAAGSMA, 20 jaar oud, geboren op 29-05-1849 te Wybritseradeel, overleden op 31-07-1935 te Lemsterland op 86-jarige leeftijd, begraven te Lemmer (oud).
Uit dit huwelijk:
   1.  Sytske JAARSMA (zie XII.67).
   2.  Joltje Doedes JAARSMA, geboren op 24-05-1873 te Wymbritseradeel, overleden op 16-09-1873 te Wymbritseradeel, 115 dagen oud.
   3.  Ane JAARSMA, geboren op 09-12-1874 te Wymbritseradeel, overleden op 05-04-1904 te Lemsterland op 29-jarige leeftijd.
   4.  Joltje Doedes JAARSMA, geboren op 05-01-1876 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 14-11-1907 te Lemsterland op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1901 te Doniawerstal met Hendrik Pieters de JONG, geboren op 09-08-1876 te Idskenhuizen, Doniawerstal, overleden te Idskenhuizen, zoon van Pieter Rinkes de JONG en Antje Johannes OSINGA.
   5.  Ep Jeltje Doedes JAARSMA, geboren op 23-11-1885 te Wymbritseradeel, overleden op 10-10-1905 te Lemmer op 19-jarige leeftijd.

XII.67    Sytske JAARSMA, geboren op 13-02-1871 te Hommerts, Wymbritseradeel, overleden op 10-10-1916 te Stedum op 45-jarige leeftijd, dochter van Doede Anes JAARSMA (zie XI.38) en Antje Jelles HAAGSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19-11-1896 te Doniawerstal met Engbert Johan KOPPE, 28 jaar oud, geboren op 20-10-1868 te Kampen, overleden op 05-02-1956 te Heemstede op 87-jarige leeftijd, zoon van Arie KOPPE en Wilhelmina STEGEMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie KOPPE, geboren op 01-11-1897 te Doniawerstal.
   2.  Anna Wilhelmina KOPPE, geboren op 07-12-1898 te Doniawerstal, overleden te Ede.
Gehuwd met Jans FABER.
   3.  Antje KOPPE, geboren op 12-10-1900 te Doniawerstal, overleden te Oenkerk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 18-05-1930 met Roelof Anne VISSER, geboren op 30-01-1906 te Lemmer, overleden te Leeuwarden, begraven te Oenkerk op 71-jarige leeftijd.
   4.  Joltje KOPPE, geboren op 10-12-1901 te Doniawerstal, overleden te Wageningen.
Gehuwd met David M.E. KNIBE.
   5.  Rensina Zwana Geertruida KOPPE, geboren op 02-12-1902 te Doniawerstal, overleden te Rotterdam.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-03-1934 te Rotterdam met Conelis STRIJBOS.
   6.  Ep Jeltje KOPPE, geboren op 01-05-1904 te Westbroek, overleden te Zwolle.
Gehuwd met Willem PONDAAG.
   7.  Doede Anne Koppe KOPPE, geboren 1906, overleden op 11-05-1906 te Westbroek.
   8.  Doede Ane KOPPE, geboren op 15-01-1907 te Westbroek, overleden te Hardegarijp.
Gehuwd met Antje ALBERDA, geboren op 17-05-1908.
   9.  Sytske KOPPE, geboren op 22-03-1908 te Westboek, overleden te Zwolle?
Gehuwd met Heinrich Friedrich SCHMIED.
   10.  Engbertha Wilhelmina Agatha Hendrina KOPPE, geboren op 11-11-1909 te Westeremden, overleden te Westbroek.
Gehuwd met Cornelis Johannes van DAM.
   11.  Johan Gerard KOPPE, geboren te Westeremden, overleden te Rotterdam.
Gehuwd met Minnie J. de GRAAF.

IX.6    Thys Wybrens JAARSMA, geboren op 28-03-1790 te Abbega, overleden op 13-08-1878 te Heeg, Wymbritseradeel op 88-jarige leeftijd, zoon van Wybren Tysses JAARSMA (zie VIII.1) en Dieuwke Hyltjes.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 20-03-1823 te IJlst met Baukjen Klazes BOSMA, 24 jaar oud, geboren op 22-10-1798 te IJlst, overleden op 14-10-1840 te Heeg, Wymbritseradeel op 41-jarige leeftijd, dochter van Klaas Gosses BOSMA en Willemke FREERKS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dieuwke Thijsses JAARSMA (zie X.38).
   2.  Klaas Thijsses JAARSMA (zie X.39).
   3.  Willemke Thijsses JAARSMA (zie X.42).
   4.  Antje JAARSMA (zie X.43).
   5.  Wybren Thijsses JAARSMA, geboren op 26-02-1832 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 14-04-1885 te Idzega, Wymbritseradeel op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 06-05-1854 te Wymbritseradeel met Durkje Harings PIERSMA, 21 jaar oud, geboren op 15-09-1832 te Westhem, Wymbritseradeel, overleden op 15-11-1859 te Wymbritseradeel op 27-jarige leeftijd, dochter van Harung Sjerps PIERSMA en Haukje [Akke] Imkes RIENSTRA.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 08-06-1867 te Wymbritseradeel met Johanna Elisabeth NIEUWENHUIS, 27 jaar oud, geboren op 15-11-1839 te Frederiksoord, Vledder, overleden op 12-02-1922 te Bolsward op 82-jarige leeftijd, dochter van Jannes Hendrik NIEUWENHUIS en Neeltje OLIJ.
   6.  Freerk Thijsses JAARSMA (zie X.47).
   7.  Froukje Thysses JAARSMA (zie X.49).
   8.  Anke Thysses JAARSMA, geboren op 09-11-1839 te Wymbritseradeel, overleden op 10-08-1840 te Wymbritseradeel, 275 dagen oud.

X.38    Dieuwke Thijsses JAARSMA, geboren op 07-01-1824 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 05-08-1850 te Wymbritseradeel op 26-jarige leeftijd, dochter van Thys Wybrens JAARSMA (zie IX.6) en Baukjen Klazes BOSMA.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10-05-1845 te Wymbritseradeel met Watte Jelles NAUTA, 21 jaar oud, geboren op 12-07-1823 te Wymbritseradeel, overleden op 07-04-1880 te Heeg, Wymbritseradeel op 56-jarige leeftijd, zoon van Jelle Jurjens NAUTA en Uilkjen Wattes ZIJLSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle NAUTA, geboren op 01-01-1846 te Wymbritseradeel.
   2.  Baukjen NAUTA, geboren op 07-05-1847 te Wymbritseradeel, overleden op 02-12-1932 op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Wymbritseradeel met Durk Harings PIERSMA.
   3.  Uilkjen NAUTA, geboren op 22-02-1850 te Wymbritseradeel.

X.39    Klaas Thijsses JAARSMA, geboren op 16-12-1825 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 20-10-1865 te Wymbritseradeel op 39-jarige leeftijd, zoon van Thys Wybrens JAARSMA (zie IX.6) en Baukjen Klazes BOSMA.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-06-1850 te Wymbritseradeel met Klaske Attes de BOER, 22 jaar oud, geboren op 17-02-1828 te Wymbritseradeel, overleden op 10-05-1872 te Sneek op 44-jarige leeftijd, dochter van Ate Piebes de BOER en Grietje Arjens PRUIKSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thys Klazes JAARSMA, geboren op 23-03-1851 te Wymbritseradeel, overleden op 01-05-1876 te Wymbritseradeel op 25-jarige leeftijd.
   2.  Grietje JAARSMA, geboren op 14-01-1853 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 01-01-1868 te Idzega, Wymbritseradeel op 14-jarige leeftijd.
   3.  Baukjen Klazes JAARSMA (zie XI.47).
   4.  Ate Klazes JAARSMA, geboren op 03-04-1856 te Wymbritseradeel, overleden op 05-08-1856 te Wymbritseradeel, 124 dagen oud.
   5.  Willemke Klazes JAARSMA, geboren op 13-07-1857 te Wymbritseradeel, overleden op 08-03-1859 te Wymbritseradeel op 1-jarige leeftijd.
   6.  Ate Klazes JAARSMA (zie XI.50).
   7.  Wybren Klazes JAARSMA (zie XI.53).

XI.47    Baukjen Klazes JAARSMA, geboren op 16-09-1854 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 13-01-1950 te Heeg, Wymbritseradeel op 95-jarige leeftijd, dochter van Klaas Thijsses JAARSMA (zie X.39) en Klaske Attes de BOER.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09-06-1877 te Wymbritseradeel met Tjeerd Thewis ZIJLSTRA, 26 jaar oud, geboren op 15-07-1850 te Wymbritseradeel, overleden op 16-11-1925 te Heeg, Wymbritseradeel op 75-jarige leeftijd, zoon van Thewis Tjeerds ZIJLSTRA en Akke Jans ATTEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske ZIJLSTRA, geboren op 27-03-1878 te Wymbritseradeel.
   2.  Thewis ZIJLSTRA, geboren op 22-09-1880 te Wymbritseradeel.
   3.  Akke ZIJLSTRA, geboren op 22-09-1880 te Wymbritseradeel, overleden op 27-07-1882 te Wymbritseradeel op 1-jarige leeftijd.
   4.  Klaas ZIJLSTRA, geboren op 26-01-1883 te Wymbritseradeel.
   5.  Haring ZIJLSTRA, geboren op 23-04-1885 te Wymbritseradeel, overleden op 14-01-1887 te Wymbritseradeel op 1-jarige leeftijd.
   6.  Haring ZIJLSTRA, geboren op 16-02-1888 te Wymbritseradeel.
   7.  Thijs ZIJLSTRA, geboren op 18-07-1890 te Wymbritseradeel.
   8.  Akke ZIJLSTRA, geboren op 26-04-1893 te Wymbritseradeel.
   9.  Atte ZIJLSTRA, geboren op 07-03-1896 te Wymbritseradeel.

XI.50    Ate Klazes JAARSMA, geboren op 29-02-1860 te Heeg,Wymbritseradeel, overleden op 15-03-1936 te Broek op Langedijk op 76-jarige leeftijd, begraven te Broek op Langedijk, zoon van Klaas Thijsses JAARSMA (zie X.39) en Klaske Attes de BOER.
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 01-08-1896 te Broek op Langedijk met Grietje van der MOLEN, 23 jaar oud, geboren op 29-09-1872 te Broek op Langedijk, overleden op 12-10-1910 te Broek op Langedijk op 38-jarige leeftijd, dochter van Jan van der MOLEN en Willemtje SCHERMER.
Gehuwd (2) op 54-jarige leeftijd op 22-04-1914 te Broek op Langedijk met Grietje EZENGA, 45 jaar oud, geboren op 13-01-1869 te Loppersum, overleden op 27-09-1947 te Broek op Langedijk op 78-jarige leeftijd, dochter van Jan EZENGA en Wendelina TUUK.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Klaaske JAARSMA, geboren op 01-07-1897 te Broek op Langedijk, overleden te Mijdrecht, begraven te Mijdrecht.
   2.  Jan JAARSMA, geboren op 27-04-1899 te Broek op Langedijk.
Gehuwd met Catharina Elisabeth LEMCKERT, geboren 1899, overleden te 's-Gravenland, begraven te 's-Gravenhage.
   3.  Willementje JAARSMA, geboren op 08-03-1901 te Broek op Langedijk, overleden te Zeist, begraven te Zeist.
   4.  Boukje JAARSMA (zie XII.87).
   5.  Neeltje JAARSMA (zie XII.89).
   6.  Grietje JAARSMA, geboren op 09-12-1904 te Bergen, overleden te Berkel en Rodenrijs, begraven te Berkel en Rodenrijs.
   7.  Klaas / Clarence JAARSMA (zie XII.91).
   8.  Trijntje JAARSMA, geboren op 28-11-1908 te Broek op Langedijk, overleden te Oosterbeek, begraven te Oosterbeek.

XII.87    Boukje JAARSMA, geboren op 27-04-1902 te Broek op Langedijk, overleden te De Bilt, begraven te De Bilt (Brandenburg) op 84-jarige leeftijd, dochter van Ate Klazes JAARSMA (zie XI.50) en Grietje van der MOLEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-02-1929 te Broek op Langedijk met Klaas FERINGA, geboren op 11-07-1897 te Lutjegast gem. Grootegast, overleden te Zeist, begraven te De Bilt (Brandenburg) op 92-jarige leeftijd, zoon van Johannes FERINGA en Eilke RISPENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Martje FERINGA, geboren te Onstwedde.
Gehuwd met J. de KWAADSTENIET.
   2.  Johannes FERINGA, geboren te Sliedrecht.
   3.  Gré Willemien FERINGA, geboren te Sliedrecht.
Gehuwd met M.L. MULDERS.
   4.  Ateline Grietje FERINGA, geboren te Sliedrecht.
   5.  Martha FERINGA, geboren te Sliedrecht.
Gehuwd te Sliedrecht met P. van GEMERDEN.
   6.  Boukje FERINGA, geboren te Sliedrecht.

XII.89    Neeltje JAARSMA, geboren op 10-08-1903 te Broek op Langedijk, overleden te Langeraar, begraven op 17-03-1880 te Nieuwveen op 76-jarige leeftijd, dochter van Ate Klazes JAARSMA (zie XI.50) en Grietje van der MOLEN.
Gehuwd te Nieuwveen met Dirk Cornelis van HARTEN, geboren op 16-01-1907 te Leimuiden.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harmen Ate van HARTEN (zie XIII.121).
   2.  Dirk Cornelis van HARTEN, geboren te Langeraar.

XIII.121    Harmen Ate van HARTEN, geboren te Ter Aar, zoon van Dirk Cornelis van HARTEN en Neeltje JAARSMA (zie XII.89).
Gehuwd met W. RAUWERDA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jaqueline van HARTEN.
   2.  Dirk van HARTEN.

XII.91    Klaas / Clarence JAARSMA, geboren op 13-12-1906 te Broek op Langedijk, overleden te British Columbia, begraven te Black Creek, Vancouver Island op 77-jarige leeftijd, zoon van Ate Klazes JAARSMA (zie XI.50) en Grietje van der MOLEN.
Gehuwd te Amsterdam met Anna Wilhelmina HARTOGH, geboren te Amsterdam, overleden te Comox, British Columbia, Canada, begraven te Black Creek, Vancouver Island op 70-jarige leeftijd, dochter van Koos HARTOGH en Maria Catharina van der VOORT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anne Elizabeth JAARSMA, geboren te Sao Paulo, Brazilië.
Gehuwd met FIENDELL.
   2.  Ate JAARSMA (zie XIII.126).
   3.  David Cos JAARSMA (zie XIII.128).
   4.  Jim JAARSMA (zie XIII.130).

XIII.126    Ate JAARSMA, geboren te Sao Paulo (Brazilië), zoon van Klaas / Clarence JAARSMA (zie XII.91) en Anna Wilhelmina HARTOGH.
Gehuwd te Oosterwolde met Jacobje Sara BERGVELD, geboren te Oosterwolde (Ooststelligwerf), dochter van Hendrik Johannes BERGVELD en Ada GORTER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ada Susanne JAARSMA, geboren te Hamilton (Canada).
   2.  David Richard JAARSMA, geboren te Hamilton (Canada).
   3.  Peter John JAARSMA, geboren te Hamilton (Canada).

XIII.128    David Cos JAARSMA, geboren te Uithuizen, zoon van Klaas / Clarence JAARSMA (zie XII.91) en Anna Wilhelmina HARTOGH.
Gehuwd met Janice C DYKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ryan David JAARSMA.
Gehuwd met Darcy Lynne.

XIII.130    Jim JAARSMA, zoon van Klaas / Clarence JAARSMA (zie XII.91) en Anna Wilhelmina HARTOGH.
Gehuwd te Oregon met Amy Annette MCLAUGHLIN, geboren te Eugene, dochter van Stewart P. MCLAUGHLIN en Hazel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elizabeth Rebekah JAARSMA, geboren te Victoria, BC, Canada.
   2.  Margaret Alexandra JAARSMA, geboren te Victoria, BC, Canada.

XI.53    Wybren Klazes JAARSMA, geboren op 12-10-1863 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden op 04-09-1948 te Ferwoude, Wonseradeel op 84-jarige leeftijd, begraven op 09-09-1948 te Heeg, zoon van Klaas Thijsses JAARSMA (zie X.39) en Klaske Attes de BOER.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-05-1889 te Wymbritseradeel met Neeltje Sybolts HOFMAN, 23 jaar oud, geboren op 27-05-1865 te Workum, overleden op 13-03-1907 te Wymbritseradeel op 41-jarige leeftijd, begraven op 16-03-1907 te Heeg, dochter van Sibolt Feites HOFMAN en Afke Tjeerds van der MEER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Klaaske JAARSMA (zie XII.95).
   2.  Afke JAARSMA (zie XII.97).
   3.  Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98).
   4.  Klaas JAARSMA (zie XII.100).
   5.  Pietertje JAARSMA (zie XII.103).
   6.  Thijs JAARSMA (zie XII.104).
   7.  Feite JAARSMA (zie XII.106).
   8.  Grietje JAARSMA (zie XII.109).

XII.95    Klaaske JAARSMA, geboren op 22-04-1890 te Heeg, Wymbritseradeel, overleden te Heeg, begraven te Heeg, dochter van Wybren Klazes JAARSMA (zie XI.53) en Neeltje Sybolts HOFMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-05-1914 te Wymbritseradeel met Eize HOFSTEE, 26 jaar oud, geboren op 12-07-1887 te Hommerts, Wymbritseradeel, overleden op 29-10-1957 te Heeg op 70-jarige leeftijd, begraven op 02-11-1957 te Heeg, zoon van Pieter HOFSTEE en Klaaske KOOPMAS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Neeltje HOFSTEE, geboren te Eesterga, gedoopt te Lemmer.
   2.  Klaasje HOFSTEE, geboren te Eesterga, gedoopt te Lemmer.
   3.  Afke HOFSTEE, geboren te Eesterga, gedoopt te Eesterga.
   4.  Pieter HOFSTEE, geboren te Hommerts, gedoopt te Hommerts.
   5.  Pietertje HOFSTEE, geboren te Hommerts, gedoopt te Hommerts.

XII.97    Afke JAARSMA, geboren op 22-04-1890 te Wymbritseradeel, gedoopt te Heeg, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, dochter van Wybren Klazes JAARSMA (zie XI.53) en Neeltje Sybolts HOFMAN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 10-05-1913 te Wymbritseradeel, gehuwd voor de kerk op 10-05-1913 te Heeg met Wieger Bartholomeus van KEULEN, 25 jaar oud, geboren op 25-02-1888 te Wymbritseradeel, overleden op 28-11-1958 te Leeuwarden op 70-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1958 te Leeuwarden, zoon van Bartholomeus van KEULEN en Aaltje KOENEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barthelomeus van KEULEN, geboren te Echten.
   2.  Wybren van KEULEN, geboren te Echten.
   3.  Aaltje Wygers van KEULEN, geboren te Echen.
   4.  Sybold van KEULEN, geboren te Echten.
   5.  Pier Wiegers van KEULEN, geboren te Echten.
   6.  Klaas van KEULEN, geboren te Echten, overleden te Titz-Ameln.
   7.  Johannes van KEULEN, geboren te Echten, overleden op 04-01-1928 te Echten, 311 dagen oud.
   8.  Jhabbes Wiegers van KEULEN, geboren te Baard, gedoopt te Winsum.

XII.98    Sybolt Wybrens JAARSMA, geboren op 22-01-1892 te Wymbritseradeel, overleden te Rutten NOP, begraven te Emmeloord, zoon van Wybren Klazes JAARSMA (zie XI.53) en Neeltje Sybolts HOFMAN.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-05-1916 te Wymbritseradeel met Metje HILVERDA, geboren op 18-02-1895 te Tjalhuizum (Wymbritseradeel), overleden te Rutten NOP, begraven te Emmeloord, dochter van Taede Sytzes HILVERDA en Trijntje BOOTSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hette JAARSMA (zie XIII.145).
   2.  Neeltje JAARSMA, geboren te Gauw.
Gehuwd met P. NIJDAM.
   3.  Taede JAARSMA (zie XIII.149).
   4.  Wybren JAARSMA (zie XIII.151).
   5.  Klaas JAARSMA, geboren te Gauw, overleden te Bolsward, begraven te Gauw.
Gehuwd te Sneek met Trijntje YPMA, overleden te Sneek, begraven te Gauw.
   6.  Hendrik JAARSMA (zie XIII.155).
   7.  Trijntje JAARSMA (zie XIII.158).
   8.  Thijs JAARSMA (zie XIII.159).
   9.  Klaaske JAARSMA (zie XIII.162).
   10.  Sietske JAARSMA (zie XIII.164).
   11.  Feite JAARSMA (zie XIII.165).
   12.  Afke JAARSMA (zie XIII.168).

XIII.145    Hette JAARSMA, geboren te Gauw, overleden te Utrecht, begraven te Gauw, zoon van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Heerenveen met Annigje HOFMA, geboren te Langewaag, dochter van Freerk HOFMA en Trijntje LOURENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybolt JAARSMA (zie XIV.137).
   2.  Freark JAARSMA (zie XIV.139).
   3.  Teade JAARSMA (zie XIV.141).
   4.  Trijntsje JAARSMA (zie XIV.144).
   5.  Wybren JAARSMA (zie XIV.145).

XIV.137    Sybolt JAARSMA, geboren te Utrecht, gedoopt te Utrecht, zoon van Hette JAARSMA (zie XIII.145) en Annigje HOFMA.
Gehuwd te Utrecht met Ditty Aleida PIERHAGEN, overleden te Utrecht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Renske Adelke JAARSMA (zie XV.90).
   2.  Folkert Hette JAARSMA, geboren te Utrecht.
   3.  Theresia Annigje JAARSMA, geboren te Utrecht.

XV.90    Renske Adelke JAARSMA, geboren te Utrecht, dochter van Sybolt JAARSMA (zie XIV.137) en Ditty Aleida PIERHAGEN.
Samenwonend ja met Erwin BAKKER, geboren te Zeist.
Uit deze relatie:
   1.  Morris Matthia BAKKER, geboren te Groningen.
   2.  Sterre Ditty BAKKER, geboren te Groningen.

XIV.139    Freark JAARSMA, geboren te Utrecht, gedoopt te Utrecht, zoon van Hette JAARSMA (zie XIII.145) en Annigje HOFMA.
Gehuwd te Utrecht met Antinia SCHAKEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul Robert JAARSMA, geboren te Utrecht.
   2.  Jan Hilko JAARSMA, geboren te Utrecht, gedoopt te Utrecht.

XIV.141    Teade JAARSMA, geboren te Utrecht, gedoopt te Utrecht, zoon van Hette JAARSMA (zie XIII.145) en Annigje HOFMA.
Gehuwd te Utrecht met Jitsche B. HOLTROP, dochter van Gerrit HOLTROP en Eeuwkjen VELDSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinier Gerrit JAARSMA, geboren te Utrecht.
   2.  Eva Annika JAARSMA, geboren te Utrecht.

XIV.144    Trijntsje JAARSMA, geboren te Utrecht, gedoopt te Utrecht, dochter van Hette JAARSMA (zie XIII.145) en Annigje HOFMA.
Gehuwd te Utrecht met Pieter Adrianus van ZOELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sjoerd Laurens van ZOELEN, geboren te Utrecht.
   2.  Wierse Almar van ZOELEN, geboren te Utrecht.

XIV.145    Wybren JAARSMA, geboren te Utrecht, gedoopt te Utrecht, zoon van Hette JAARSMA (zie XIII.145) en Annigje HOFMA.
Gehuwd te Drachten met Joukje BOSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul Hette JAARSMA, geboren te Haren.
   2.  Peter Timo JAARSMA, geboren te Haren.

XIII.149    Taede JAARSMA, geboren te Gauw, overleden te Lemmer, begraven te Lemmer, zoon van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Kuinre, gehuwd voor de kerk te Kuinre met Trijntje POEPJES, geboren te Lemsterland, overleden te Emmeloord, begraven te Lemmer, dochter van Arend H. POEPJES en Wytske ROMKEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wytske Klaasje JAARSMA (zie XIV.148).
   2.  Metje Neeltje JAARSMA (zie XIV.150).
   3.  Anna Maria JAARSMA (zie XIV.152).

XIV.148    Wytske Klaasje JAARSMA, geboren te Rutten, gedoopt te Lemmer, dochter van Taede JAARSMA (zie XIII.149) en Trijntje POEPJES.
Gehuwd met Wieger.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jantine.
   2.  Hero.
   3.  Teade.
   4.  Jelle.

XIV.150    Metje Neeltje JAARSMA, geboren te Rutten, gedoopt te Rutten, dochter van Taede JAARSMA (zie XIII.149) en Trijntje POEPJES.
Gehuwd met Siep DIJKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeroen DIJKSTRA.
   2.  Sander DIJKSTRA.

XIV.152    Anna Maria JAARSMA, geboren te Rutten, gedoopt te Rutten, dochter van Taede JAARSMA (zie XIII.149) en Trijntje POEPJES.
Gehuwd met Ruud.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan.

XIII.151    Wybren JAARSMA, geboren te Gauw, gedoopt te Gauw, overleden te Heerenveen, begraven te Nijskoat, zoon van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Heerenveen met Aafke WOUDA, geboren te Oranjewoud, dochter van Pier WOUDA en Gelske HUISMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gelske JAARSMA, geboren te Heerenveen, gedoopt te Heerenveen.
   2.  Metje JAARSMA (zie XIV.155).
   3.  Sybolt JAARSMA, geboren te Heerenveen, gedoopt te Heerenveen.
   4.  Piet JAARSMA, geboren te Heerenveen, gedoopt te Heerenveen.
Gehuwd met Inez.
   5.  Nicolaas Guido JAARSMA, geboren te Heerenveen.

XIV.155    Metje JAARSMA, geboren te Heerenveen, dochter van Wybren JAARSMA (zie XIII.151) en Aafke WOUDA.
Gehuwd met Bert de VRIES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ilse Mora de VRIES.

XIII.155    Hendrik JAARSMA, geboren te Gauw, overleden te Leeuwarden, begraven te Oosterwierum, zoon van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Balk, Gaasterland, gehuwd voor de kerk te Balk met Jantje van SOLKEMA, geboren te Ruigahuizen, overleden te Oosterwierum, gecremeerd te Sneek, dochter van Wabe van SOLKEMA en Jeltje van der GOOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sybolt Klaas JAARSMA (zie XIV.160).
   2.  Wabe Okke JAARSMA (zie XIV.162).
   3.  Jeltje Herenia JAARSMA (zie XIV.165).

XIV.160    Sybolt Klaas JAARSMA, geboren te Oosterwierum, gedoopt te Oosterwierum, zoon van Hendrik JAARSMA (zie XIII.155) en Jantje van SOLKEMA.
Gehuwd met Gerrie.
Uit dit huwelijk:
   1.  Louise JAARSMA.

XIV.162    Wabe Okke JAARSMA, geboren te Oosterwierum, zoon van Hendrik JAARSMA (zie XIII.155) en Jantje van SOLKEMA.
Gehuwd met Judith de GROOT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Timmy JAARSMA, geboren te Helmond.
   2.  Vicky JAARSMA.

XIV.165    Jeltje Herenia JAARSMA, geboren te Oosterwierum, dochter van Hendrik JAARSMA (zie XIII.155) en Jantje van SOLKEMA.
Gehuwd te Opsterland met Henk BERGSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arjen BERGSMA, geboren te Drachten.
   2.  Sietse Henk BERGSMA, geboren te Ureterp.

XIII.158    Trijntje JAARSMA, geboren te Gauw, gedoopt te Gauw, overleden te Leeuwarden, begraven te Sneek, dochter van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Sneek met Nelis SIEDSMA, geboren te IJlst, overleden te Leeuwarden, begraven te Leeuwarden, zoon van Wopke SIEDSMA en Auke ZANDSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Metje Anke SIEDSMA, geboren te Huizum, gedoopt te Huizum.
Gehuwd met Arend PLAT.
   2.  Anke SIEDSMA, geboren te Leeuwarden.
Gehuwd met Anne.

XIII.159    Thijs JAARSMA, geboren te Gauw, gedoopt te Gauw, overleden te Emmeloord, gecremeerd te Emmeloord op 80-jarige leeftijd, zoon van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Emmeloord, gehuwd voor de kerk te Luttelgeest met Adriana Paulina WISSE, geboren te Walcheren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Metje JAARSMA (zie XIV.171).
   2.  Sybolt Wybren JAARSMA, geboren te Emmeloord.
   3.  Jan Peter JAARSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.

XIV.171    Johanna Metje JAARSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord, dochter van Thijs JAARSMA (zie XIII.159) en Adriana Paulina WISSE.
Gehuwd te Emmeloord met Jelle van der PLOEG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelmer van der PLOEG, geboren te Emmeloord.

XIII.162    Klaaske JAARSMA, geboren te Gauw, gedoopt te Gauw, dochter van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Emmeloord, gehuwd voor de kerk te Lemmer met Elize KOPPEJAN, geboren te Zoutelande, overleden te Bant, begraven te Emmeloord op 65-jarige leeftijd, zoon van Jacobus KOPPEJAN en Pieternella de WOLF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Metje KOPPEJAN, geboren te Bant (NOP), gedoopt te Bant (NOP).
Gehuwd te Emmeloord met André BERGMAN.
   2.  Pieternella KOPPEJAN, geboren te Bant (NOP), gedoopt te Bant (NOP).
   3.  levenloos zoontje KOPPEJAN, geboren te Bant (NOP), overleden te Bant (NOP).
   4.  Cornelia KOPPEJAN, geboren te Bant (NOP).
   5.  Klazien KOPPEJAN, geboren te Bant (NOP), gedoopt te Bant (NOP).
   6.  Tiny KOPPEJAN, geboren te Bant (NOP), gedoopt te Bant (NOP).

XIII.164    Sietske JAARSMA, geboren te Gauw, overleden te Emmeloord, begraven te Emmeloord, dochter van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Kuinre met Cornelis Jans MEINDERTSMA, geboren te Kollumerpomp, overleden te Emmeloord, begraven te Emmeloord, zoon van Jan MEINDERTSMA en Corneliske REITSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Cornelis MEINDERTSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Gehuwd met Saskia MEESTERS.
   2.  Sybold Wybren MEINDERTSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Gehuwd met Miebeth WOLFS.
   3.  Jelle MEINDERTSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Gehuwd met Tanne VERHULST.
   4.  Metje Corneliske MEINDERTSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Gehuwd te Emmeloord met Alex YPMA.
   5.  Martinus MEINDERTSMA, geboren te Emmeloord, gedoopt te Emmeloord.
Gehuwd met Linda Op het ROOT.

XIII.165    Feite JAARSMA, geboren te Gauw, gedoopt te Gauw, overleden te Vlaardingen, begraven te Vlaardingen, zoon van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Den Haag, gehuwd voor de kerk te Den Haag met Alida Catharina UITTIEN, geboren te 's-Gravenhage, dochter van Jan Christiaan UITTIEN en Cornelia LINDENBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Christiaan JAARSMA (zie XIV.191).
   2.  Metje Cornelia JAARSMA (zie XIV.194).
   3.  Sybolt Hette JAARSMA (zie XIV.195).
   4.  Cornelia Afke JAARSMA, geboren te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage.
Gehuwd met Roger BAILY.

XIV.191    Jan Christiaan JAARSMA, geboren te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage, zoon van Feite JAARSMA (zie XIII.165) en Alida Catharina UITTIEN.
Gehuwd met Dicky PLATSCHORRE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Judith Debora JAARSMA, geboren te Spijkenisse.
   2.  Timotheüs JAARSMA, geboren te Spijkenisse.

XIV.194    Metje Cornelia JAARSMA, geboren te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage, dochter van Feite JAARSMA (zie XIII.165) en Alida Catharina UITTIEN.
Gehuwd met Dirk VISSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  David VISSER.
   2.  Nienke VISSER.

XIV.195    Sybolt Hette JAARSMA, geboren te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage, zoon van Feite JAARSMA (zie XIII.165) en Alida Catharina UITTIEN.
Gehuwd met Lydya ALBERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Vivian Kirsten JAARSMA.

XIII.168    Afke JAARSMA, geboren te Gauw, dochter van Sybolt Wybrens JAARSMA (zie XII.98) en Metje HILVERDA.
Gehuwd te Emmeloord, gehuwd voor de kerk te Rutten met Adriaan BROUWER, geboren te Molenaarsgraaf, zoon van Ane BROUWER en Janna Cornelia VERHOEF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Arie BROUWER.
   2.  Sybolt Robert BROUWER.
   3.  Frederik Louis BROUWER.

XII.100    Klaas JAARSMA, geboren op 24-11-1893 te Heeg, Wymbritseradeel, gedoopt te Heeg, overleden op 24-03-1958 te Hoogeveen op 64-jarige leeftijd, begraven op 27-04-1958 te Hoogeveen, zoon van Wybren Klazes JAARSMA (zie XI.53) en Neeltje Sybolts HOFMAN.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-08-1915 te Sneek, Wymbritseradeel met Hotske DAMSTRA, 22 jaar oud, geboren op 27-03-1893 te Folsgare, Wymbritseradeel, overleden op 17-12-1959 te Hoogeveen op 66-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1959 te Hoogeveen, dochter van Wypke DAMSTRA en Akke GRONDSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Akke JAARSMA (zie XIII.170).
   2.  Wybren JAARSMA (zie XIII.171).
   3.  Wybke JAARSMA (zie XIII.173).
   4.  Neeltje JAARSMA (zie XIII.176).
   5.  Antje JAARSMA (zie XIII.178).
   6.  Thijs JAARSMA (zie XIII.180).
   7.  Pieter JAARSMA (zie XIII.182).
   8.  Grietje JAARSMA (zie XIII.185).

XIII.170    Akke JAARSMA, geboren te Pingjum, gedoopt te Pingjum, overleden te 's-Gravenzande, begraven te 's-Gravenzande, dochter van Klaas JAARSMA (zie XII.100) en Hotske DAMSTRA.
Gehuwd te Loosduinen met Gerrit Cornelis KLAPWIJK, geboren te Loosduinen, overleden te 's-Gravenzande, begraven te 's-Gravenzande, zoon van Abraham Alexander KLAPWIJK en Pieternelle van KAMPEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hotske KLAPWIJK, geboren te Loosduinen, gedoopt te Loosduinen.
   2.  Petronella KLAPWIJK, geboren te Loosduinen, gedoopt te Loosduinen.
   3.  Catharina Johanna KLAPWIJK, geboren te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage.
   4.  Irene KLAPWIJK, geboren te 's-Gravenhage, gedoopt te 's-Gravenhage.
   5.  Anneke Gerda KLAPWIJK, geboren te Loosduinen, gedoopt te 's-Gravenhage.
   6.  Abraham Alexander KLAPWIJK, geboren te Loosduinen, gedoopt te Loosduinen.
   7.  Akke KLAPWIJK, geboren te Loosduinen, gedoopt te Loosduinen.

XIII.171    Wybren JAARSMA, geboren te Kerkeveld, gedoopt te Kerkeveld, zoon van Klaas JAARSMA (zie XII.100) en Hotske DAMSTRA.
Gehuwd te Hoorn met Aafje BAKKER, geboren te Hoorn, overleden te Beekbergen, begraven te Beekbergen, dochter van Klaas BAKKER en Trijntje KELDERMAN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tieneke JAARSMA (zie XIV.210).
   2.  Klaas Wybren JAARSMA, geboren te Beekbergen, gedoopt te Hoorn.
   3.  Wouter JAARSMA, geboren te Beekbergen.
   4.  Wybren JAARSMA, geboren te Beekbergen.

XIV.210    Tieneke JAARSMA, geboren te Apeldoorn, gedoopt te Horn, dochter van Wybren JAARSMA (zie XIII.171) en Aafje BAKKER.
Gehuwd te Apeldoorn met Han MULDER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anouk MULDER, geboren te Beek (L).

XIII.173    Wybke JAARSMA, geboren te Kerkeveld, gedoopt te Kerkeveld, zoon van Klaas JAARSMA (zie XII.100) en Hotske DAMSTRA.
Gehuwd te Hoogeveen met Hilligje JONKER, geboren te Hoogeveen, dochter van Willem JONKER en Jantina ESHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  levenloos kind JAARSMA, geboren te Hoogeveen, overleden op 27-04-1945 te Hoogeveen, 0 dagen oud.
   2.  Klaas Wybren JAARSMA, geboren te Hoogeveen.
   3.  Willem Ane JAARSMA, geboren te Hoogeveen, overleden te Hoogeveen.
   4.  Ernest Pieter JAARSMA, geboren te Hoogeveen.

XIII.176    Neeltje JAARSMA, geboren te Kerkeveld, gedoopt te Kerkeveld, dochter van Klaas JAARSMA (zie XII.100) en Hotske DAMSTRA.
Gehuwd te Avereest met Roelof WOLDMAN, geboren te Beilen, overleden te Fluitenberg, zoon van Roelof WOLDMAN en Aaltje KUIPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roelof WOLDMAN.
Gehuwd met A. van de BELT.

Home | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software