Eerste blad    Vorig blad    Blad 5 van 5 bladen    

X.276    Mettje Adams JAARSMA, geboren op 12-11-1834 te Roordahuizen (Idaarderadeel), overleden op 15-03-1884 te Baarderadeel op 49-jarige leeftijd, dochter van Adam Gerrits JAARSMA (zie IX.80) en Jetske Aukes WIERSMA.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 09-05-1866 te Baarderadeel met Yme Jans BOSMA, 28 jaar oud, geboren op 10-04-1838 te Jorwerd (Baarderadeel), overleden op 27-06-1883 te Baarderadeel op 45-jarige leeftijd, zoon van Jan Ymes BOSMA en Janke Klazes HOEKSTRA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan BOSMA, geboren op 04-03-1867 te Jorwerd, Baarderadeel.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 30-08-1894 te Menaldumadeel met Neeltje van der MEER, geboren 1869 te Marssum.
   2.  Adam BOSMA, geboren op 23-02-1869 te Jorwerd, Baarderadeel.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-05-1895 te Idaarderadeel met Lipkje DROST, geboren 1875 te St.Annaparochie.
   3.  Jetse BOSMA, geboren op 01-03-1873 te Baarderadeel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15-05-1901 te Baarderadeel met Hiltje Martens GERBENS, geboren 1876 te Donrijp.
   4.  Klaas BOSMA, geboren op 01-08-1875 te Jorwerd, Baarderadeel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09-05-1899 te Leeuwarderadeel met Wypkje SYBRANDY, geboren 1877 te Wirdum.

X.278    Gerritje Adams JAARSMA, geboren op 17-01-1837 te Oosterend (Hennaarderadeel), overleden op 30-03-1912 te Tietjerksteradeel op 75-jarige leeftijd, dochter van Adam Gerrits JAARSMA (zie IX.80) en Jetske Aukes WIERSMA.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-05-1862 te Baarderadeel met Jacob Symens TERPSTRA, 28 jaar oud, geboren op 13-09-1833 te Baard, overleden op 14-06-1900 te Tietjerksteradeel op 66-jarige leeftijd, zoon van Symen Gerrits TERPSTRA en Bregtje Jacobs WIERSMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Symen TERPSTRA, geboren op 28-03-1863 te Baarderadeel.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 07-05-1898 te Tietjerksteradeel met Willemke Annes JAGER, geboren 1863 te Eestrum.
   2.  Adam TERPSTRA, geboren op 07-04-1864 te Baarderadeel, overleden op 10-07-1867 te Baarderadeel op 3-jarige leeftijd.
   3.  Adam TERPSTRA, geboren op 02-06-1868 te Baarderadeel.
Gehuwd op 49-jarige leeftijd op 11-05-1918 te Tietjerksteradeel met Roelofkje de POEL, geboren 1866 te Lutjegast.
   4.  Gerrit TERPSTRA, geboren op 17-11-1870 te Oosterwierum (Baarderadeel), overleden op 24-04-1942 te Tietjerksteradeel op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-05-1898 te Tietjerksteradeel met Jinke de BOER, geboren 1876 te Rottevalle (Achtkarspelen).
   5.  Auke TERPSTRA, geboren op 10-12-1872 te Baarderadeel, overleden op 09-08-1935 te Franeker op 62-jarige leeftijd.
   6.  Bertus TERPSTRA, geboren op 07-11-1876 te Idaarderadeel, overleden op 01-08-1917 te Franeker op 40-jarige leeftijd.
   7.  Jetze TERPSTRA, geboren op 07-11-1876 te Idaarderadeel.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-05-1908 te Tietjerksteradeel met Jiltje de POEL, gedoopt 1873 te Lutjegast.

X.281    Tietje JAARSMA, geboren op 08-07-1845 te Bozum, Baarderadeel, overleden op 23-01-1913 te IJtens, Hennaarderadeel op 67-jarige leeftijd, dochter van Adam Gerrits JAARSMA (zie IX.80) en Jetske Aukes WIERSMA.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19-05-1866 te Baarderadeel met Wybe Jilles KLEEFSTRA, 29 jaar oud, geboren op 30-03-1837 te Oldeboorn (Utingeradeel), overleden op 06-02-1915 te Hennaarderadeel op 77-jarige leeftijd, zoon van Jille Nannes KLEEFSTRA en Trijntje Wybes van der VEGT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jilles KLEEFSTRA, geboren op 13-03-1867 te Baarderadeel, overleden op 16-12-1928 te Velsen op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 29-12-1898 te Oosthuizen met Guurtje van LIENEN, geboren 1868 te Oosthuizen.
   2.  Adam KLEEFSTRA, geboren op 18-03-1869 te Bozum, Baarderadeel, overleden op 26-09-1930 te IJtens op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09-11-1895 te Baarderadeel met Teuntje Hessels WIERSMA.
   3.  Jetse KLEEFSTRA, geboren op 16-07-1872 te Sneek, overleden op 16-04-1939 te Sneek op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-05-1908 te Baarderadeel met Riemke BOONSTRA, geboren op 14-02-1879 te Irnsum.
   4.  Rinse KLEEFSTRA, geboren op 08-03-1875 te Sneek, overleden op 27-02-1897 te Lutkewierum op 21-jarige leeftijd.
   5.  Auke KLEEFSTRA, geboren op 18-10-1877 te Sneek, overleden op 01-03-1901 te Lutkewierum op 23-jarige leeftijd.
   6.  Catrinus KLEEFSTRA, geboren op 04-11-1881 te Hennaarderadeel, overleden op 06-04-1896 te Lutkewierum op 14-jarige leeftijd.

IX.85    Tietje Gerrits JAARSMA, geboren op 18-03-1803 te Nijland, overleden op 02-04-1872 te Idaarderadeel op 69-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Thysses JAARSMA (zie VIII.21) en Janke Adamse ADAMS.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-08-1824 te Heeg, Wymbritseradeel met Sytze TALSMA, 22 jaar oud, geboren op 07-03-1802 te Aalsum, gedoopt op 28-03-1802 te Aalsum, overleden op 11-03-1865 te Idaarderadeel op 63-jarige leeftijd, zoon van Eelke Sytzes TALSMA en Geertje NAMMES.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke TALSMA, geboren op 06-05-1825 te Wolsum (Wymbritseradeel), overleden op 10-01-1907 te Leeuwarden op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-05-1852 te Idaarderadeel met Jogchum Wopkes de BOER, geboren 1830 te Warga.
   2.  Geertje TALSMA, geboren op 17-05-1826 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-04-1848 te Idaarderadeel met Jelle Abrahams van der MEER, geboren 1805 te Akkrum.
   3.  Lipkjen TALSMA, geboren op 14-10-1828 te Wymbritseradeel.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20-09-1851 te Idaarderadeel met Klaas Alberts BEEKSMA, geboren 1825 te Sloten.
   4.  Eelkjen TALSMA, geboren op 05-01-1831 te Roordahuizen, Idaarderadeel, overleden op 29-04-1903 te Leeuwarden op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 07-12-1851 te Idaarderadeel met Wytze Wytzes EPPINGA, geboren 1820 te Terwispel.
   5.  Akke TALSMA, geboren op 15-02-1833 te Idaarderadeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30-05-1857 te Idaarderadeel met Jan Sierks de GROOT, geboren 1833 te Warga.
   6.  Eelke TALSMA, geboren op 02-12-1835 te Idaarderadeel, overleden op 08-05-1859 te Idaarderadeel op 23-jarige leeftijd.
   7.  Gerritje TALSMA, geboren op 04-01-1843 te Idaarderadeel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11-09-1867 te Leeuwarderadeel met Wyberen Piers VELLINGA, geboren 1831.

IX.88    Antje Gerrits JAARSMA, geboren op 23-02-1810 te Nijland, overleden op 03-05-1861 te Santhuizen (Hennarderadeel) op 51-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Thysses JAARSMA (zie VIII.21) en Janke Adamse ADAMS.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-06-1829 te Heeg, Wymbritseradeel met Anske Gerrits ROLSMA, 25 jaar oud, geboren op 28-12-1803 te Wolsum, Wymbritseradeel, gedoopt op 15-01-1804 te Wolsum, overleden op 07-04-1850 te Lutkewierum, Hennaarderadeel op 46-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Douwes ROLSMA en Tjiskjen Piers ANNEMA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Janke ROLSMA, geboren op 03-05-1830 te Wymbritseradeel, overleden op 18-11-1836 te Wommels, Hennaarderadeel op 6-jarige leeftijd.
   2.  Gerrit Anskes ROLSMA, geboren op 02-09-1831 te Hennaarderadeel.
   3.  Uiltje ROLSMA, geboren op 25-05-1833 te Hennnarderadeel, overleden op 02-12-1836 te Hennaarderadeel op 3-jarige leeftijd.
   4.  Tjisken Anskes ROLSMA, geboren op 10-05-1835 te Woomels (Hennaarderadeel).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09-05-1863 te Wymbritseradeel met Oege Hettes MOLLEMA.
   5.  Janke Anskes ROLSMA, geboren op 02-01-1837 te Hennaarderadeel.
   6.  Uiltje Anskes ROLSMA, geboren op 04-08-1838 te Hennaarderadeel.
   7.  Sietse Anskes ROLSMA, geboren op 24-11-1839 te Hennarderadeel.
   8.  Trijntje Anskes ROLSMA, geboren op 31-12-1841 te Hennaarderadeel.
   9.  Lipkje Anskes ROLSMA, geboren op 19-04-1844 te Hennaarderadeel.
   10.  Dieuwke ROLSMA, geboren op 30-07-1846 te Lutkewierum.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-05-1870 te Baarderadeel met Heerke Wytses WALINGA.

IX.90    Grietje JAARSMA, geboren op 24-01-1829 te Nijland (Wymbritseradeel), overleden op 02-04-1889 te Ottawa, MI, USA op 60-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Thysses JAARSMA (zie VIII.21) en Gelske Luitzens RONDHOUT.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13-05-1848 te Franekeradeel met Marten Reinders RIJPMA, 25 jaar oud, geboren op 11-03-1823 te Arum (Wonseradeel), zoon van Reinder Martens RIJPMA en Antje Jans KUPERUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Reinder RIJPMA, geboren op 08-02-1850 te Franekeradeel, overleden te Kent, MI, USA.
   2.  Galske RIJPMA, geboren op 03-05-1855 te Zeeland, Ottawa, MI, USA.
   3.  Gerrit Martens RIJPMA, geboren op 19-07-1861 te Ottawa Co, MI, USA, overleden te Kent, MI, USA.
   4.  Antje (Anna) RIJPMA, geboren op 21-02-1869 te Zeeland, Ottawa, Mi, USA, overleden op 07-01-1905 te Ottawa Co, MI, USA op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 18-05-1886 te Zutphen, MI, USA met Hendrik RATERINK, geboren 08-1861 te Holland, MI, USA.

Home | E-mail

gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software